Αδημοσίευτα Άρθρα/Παρουσιάσεις:

 1. «Enlargement of the European Community and the Common Agricultural Policy», Discussion Paper #301, Economic Growth Center, Yale University, November 1978.
 2. «Trade Flows and Factor Mobility», Report presented to the Select Commission on Immigration and Refugee Policy, 1980; Economic Growth Center Discussion Paper #364, Economic Growth Center, Yale University, January 1981.
 3. «Προγραμματισμός και Εκπαίδευση», Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Προγραμματισμού και Διαρκούς Εκπαίδευσης, 1983.
 4. «Αναπτυξιακά Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας και Αναπτυξιακή Στρατηγική», Συνέδριο για τα Διαρθρωτικά Προβλήματα και τις Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, Αθήνα, Νοέμβριος 1983.
 5. «Emigration, Repatriation and Economic Policy», Paper presented at CEPR/RJIA Workshop on International Labor Migration, London 8 March 1985.
 6. «Greek Experience under PASOK. Lessons for Development Policy», OTO Royal Institute of International Affairs, London, 13 November, 1985.
 7. «Εισαγωγή στο Venture Capital», Διάλεξη στο Σεμινάριο του ΕΥΟ Α Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 1985
 8. «Macroeconomic Policy Coordination and the Domestic Base of National Economic Policies in Major European Countries». Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Andover Conference on «The Political Economy of International Macroeconomic Policy Coordination». November 1987..
 9. «Διεθνής Εξειδίκευση και Περιφερειακή Ολοκλήρωση», Διάλεξη στο Συνέδριο για την Μετανάστευση, το Ελεύθερο Εμπόριο στην Λεκάνη της Μεσογείου, Αθήνα, 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, 1996.
 10. «Educational Choices for Second Generation Migration: A Rationale for a European Subsidy», (with Magoula, H., and E. Markova). Μελέτη που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Euresco με θέμα
 11. «Migration and Development: Second Generation Immigrants and the Transition to the Ethnic Minorities» in Acquafredda di Maratea, Ιταλία, 12-17 Μαΐου 2000.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

 • Theme Settings