Αποτελεσματική Χρήση των Χρηματοδοτικών Πόρων για ένα Βιώσιμο Αναπτυξιακό Μετασχηματισμό: η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα του αύριο 19/09/23

Τα βασικά συμπεράσματα της εισήγησης της Λούκας Κατσέλη στην εκδήλωση «Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της ΕΕ σε μελλοντικές προκλήσεις: Η πορεία χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης – ευρωπαϊκές πολιτικές  συνοχής – περιφερειακή ανάπτυξη» που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ) και το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 στην Αίθουσα του ΙΔΟΣ:

Οι πόροι του Ταμείου για την Ελλάδα είναι σημαντικοί (31.2 δις) και αποτελούν ευκαιρία για την προαγωγή της ανθρώπινης ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης ιδιαίτερα μετά τις τεράστιες τελευταίες φυσικές καταστροφές.

Αν και το ποσοστό εισπράξεων είναι ικανοποιητικό, η υλοποίηση του προγράμματος είναι περιορισμένη. Γι’ αυτό ευθύνεται μεταξύ άλλων η έλλειψη στοχοθέτησης συγκεκριμένων αναγκαίων αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε επίπεδο έργου με αποτέλεσμα τη διασπορά των πόρων. Η ελλιπής και αναποτελεσματική χρήση των πόρων οφείλεται επίσης  στο υψηλό ποσοστό δανείων που διαχειρίζονται κυρίως οι Τράπεζες και σε αναπτυξιακές εμπλοκές που παρουσιάζονται  είτε λόγω θεσμικών στρεβλώσεων, αγκυλώσεων και καθυστερήσεων, είτε λόγω έλλειψης φυσικών πόρων, υποδομών η κατάλληλου προσωπικού, είτε τέλος λόγω απουσίας εμπορικών και παραγωγικών δικτύων.

Επομένως, είναι απαραίτητος εντός των επόμενων μηνών ο επανασχεδιασμός των δράσεων ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν αποτελεσματικά στην χρηματοδότηση ολοκληρωμένων συγκεκριμένων επενδυτικών έργων στην Ελληνική περιφέρεια, στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στην μεταποίηση, σε καινοτόμες υπηρεσίες κλπ.  Για κάθε εμβληματική αναπτυξιακή πρωτοβουλία θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αρθούν εμπόδια που αφορούν στο θεσμικό περιβάλλον και τη διοίκηση, στην ανεπάρκεια υποδομών και πόρων, στην γνωστική και τεχνολογική υστέρηση και στη συγκρότηση δικτύων.

Τέλος απαιτείται η αναμόρφωση του διοικητικού μοντέλου για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με ενίσχυση του ενεργού και δημοκρατικού προγραμματισμού σε επίπεδο περιφερειακής αυτοδιοίκησης…

Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση εδώ:

https://youtu.be/dPAJ4uEN8GI

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings