Βασικά σημεία από την συνέντευξη της Λούκας Τ. Κατσέλη στον ΒΗΜΑFM

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

 

Στη σημερινή της συνέντευξη στον Βήμα Fm η Λούκα Τ. Κατσέλη παρέθεσε σειρά προτάσεων σχετικά  με δύο βασικές προτεραιότητες: την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

 

Πιο συγκεκριμένα η κα Κατσέλη τόνισε:

  • Η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα και η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελούν τις δύο βασικές μεταρρυθμίσεις  που πρέπει να προωθήσει η Κυβέρνηση, ώστε να μειώσει τη σπατάλη στο δημόσιο, να δημιουργήσει ένα επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος, και να διευρύνει τη φορολογική βάση ώστε να συμμετέχουν ισότιμα όλοι στην προσαρμογή σύμφωνα με τη φοροδοτική τους ικανότητα. Μεταρρυθμίσεις που έχουν καθυστερήσει και οι οποίες έπρεπε να είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον ταυτόχρονα με την μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή τον «Καλλικράτη».
  • Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε μια αποτελεσματική συνεργασία με την τρόικα ώστε να συμφωνηθεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα, στο οποίο θα ενταχθεί τόσο η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και η μισθολογική πολιτική.
  • Η εργασιακή εφεδρεία και το ενιαίο μισθολόγιο από μόνα τους δεν  παράγουν έναν αποτελεσματικό δημόσιο τομέα ούτε μπορούν να εφαρμοστούν σε 1 ή 2 μήνες. Θα πρέπει να ενταχθούν σε ένααξιόπσιτο επιτελικό σχέδιο διοικητικής αναδιοργάνωσης που είναι επιτακτικό να γίνει και είναι δυνατόν να εκπονηθεί σε 4 με 5 μήνες με τη συνεργασία ειδικών. Θα πρέπει να περιλαμβάνει νέα οργανογράμματα υπουργείων και φορέων του δημοσίου, καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων και διευθύνσεων, επαναπροσδιορισμό της περιγραφής θέσεων σε κάθε τμήμα, δημιουργία σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης του έργου των υπαλλήλων, ανάπτυξη συστημάτων σύνδεσης της αμοιβής με την παραγωγικότητα και πιστοποίηση διαδικασιών στα πρότυπα του ISO.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings