ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΕΜ 04.05.2020 – EDEM PRESS RELEASE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ε Δ Ε Μ
Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής
Ξεκινάμε δυναμικά
Μετά από μια διετή μεταβατική διαδικασία διαχείρισης των συλλογικών δικαιωμάτων μας από την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης ΕΥΕΔ, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων έργων μουσικής με τον διακριτικό τίτλο ” Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ” ξεκινά την ανεξάρτητη και αυτοδιοικούμενη λειτουργία του.
Με την εκκίνηση της λειτουργίας μας ,έχουμε την τιμή και τη χαρά να αναγγείλουμε την ανάληψη της Γενικής Διεύθυνσης και Διοίκησης της ΕΔΕΜ από την κ Λούκα Κατσέλη ,ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσωπικότητα διεθνούς κύρους , με σημαντική προσφορά στην πολιτική, με ευρέως γνωστή Κοινοβουλευτική και Νομοθετική παρουσία ,με πλούσια εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και στην τραπεζική και με σημαντική ακαδημαϊκή δραστηριότητα σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.
Πιστεύουμε ότι η πολύτιμη εμπειρία, η αναγνωρισμένη διαδρομή και το εκπεφρασμένο και έμπρακτα ενδιαφέρον της κ . Λούκας Κατσέλη για τον πολιτισμό και τους δημιουργούς του , αποτελούν εγγύηση για τη διαφανή και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της ΕΔΕΜ, εξασφαλίζοντας μια νέα, σύγχρονη διαχείριση, προς όφελος όλων των δημιουργών και δικαιούχων.
Έχοντας πλήρη επίγνωση των ειδικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η οικονομία μας την περίοδο αυτή, στοχεύουμε όχι μόνο στην προστασία και ασφαλή διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των δημιουργών/ δικαιούχων μας σε βάση δικαίου, αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών με τους χρήστες των έργων μας προς αμοιβαίο όφελος. Ευελπιστούμε ταυτόχρονα σε μια θετική και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων.
Ευχαριστώντας όλους για τη μέχρι σήμερα στήριξη του αγώνα μας προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάληψη της συλλογικής διαχείρισης των έργων μας από την ΕΔΕΜ , προσβλέπουμε στη συμμετοχή και συμβολή όλων των δημιουργών και δικαιούχων στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού μας προς όφελος των ιδίων αλλά και της ενίσχυσης και διάδοσης της Ελληνικής μουσικής δημιουργίας.
Παρακαλούνται οι δημιουργοί / δικαιούχοι μουσικών έργων να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@edem.org.gr για υπογραφή νέων συμβάσεων με την ΕΔΕΜ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΜ
Ο Πρόεδρος
Φοίβος Δεληβοριάς
Συνθέτης/Στιχουργός

Ο Αντιπρόεδρος
Φοίβος Τασσόπουλος
Συνθέτης/Στιχουργός

Η Γραμματέας
Άλκηστις Τσίκλου
Εκδότης – Warner Chappell Music Hellas

Ο Ταμίας
Στάθης Δρογώσης
Συνθέτης/Στιχουργός

Τα Μέλη
Ηλίας Φιλίππου
Στιχουργός

Παναγιώτης Καλαντζόπουλος
Συνθέτης

Μαίρη Φασουλάκη
Στιχουργός

Μαρίλυ Κωστοπούλου,
Εκδότης – Universal Music Publishing

Ίρινα Λουκάτου
Εκδότης Musou Music

PRESS RELEASE
E D E M
RIGHTHOLDERS’ COOPERATIVE EDEM
We are starting dynamically
After a two-year transitional period, during which our collective rights were managed by the Special Service of Emergency Rights Management – EYED, the Organization for the Collective Management of Intellectual Rights of music works under the distinctive title “Rightholders Cooperative – EDEM” begins its independent and autonomous operation.
As we start our operation, we have the honor and pleasure to announce the appointment of Ms. Louka T. Katseli as Chief Executive Officer of EDEM . Ms Katseli is Professor Emeritus of Economics at the National and Kapodistrian University of Athens , ex Minister and a person of acknowledged international repute with significant presence in politics, widely known legislative contributions , rich experience in public administration and banking and significant academic achievements in Greek and foreign Universities.
We are convinced that the widely recognized experience and record of Ms. Louka Katseli as well as her demonstrated commitment for culture and its creators are a guarantee for the transparent, efficient and effective operation of EDEM for the benefit of all creators and beneficiaries.
Being fully aware of the difficult present conditions that our economy is facing, our aim is not only to protect and secure the copyrights of all our creators / beneficiaries, in full compliance to the law, but also to build lasting and mutually beneficial partnerships with the users of our works. At the same time, we are looking forward to a positive and constructive collaboration with all respective national and international Collective Rights Management Organizations.
Thanking everyone for the support they have extended to our struggle to secure the collective management of our works by EDEM, we are looking forward to the active participation and contribution of all creators and beneficiaries to upgrade and modernize our Organization not only for their own benefit but also for the benefit and further dissemination of Greek musical creation.
We kindly ask creators /beneficiaries to communicate via e-mail with us (info @ edem . org . gr ) to sign their new contracts with EDEM

For the Board of Directors of EDEM

The President
Foivos Delivorias
Composer / Lyricist

The Vice President
Phoebus Tassopoulos
Composer / Lyricist

The Secretary
Alkistis Tsiklou
Publisher – Warner Chappell Music Hellas

The cashier
Stathis Drogosis
Composer / Lyricist

The members
Ilias Filippou
Lyricist

Panagiotis Kalantzopoulos
Composer

Mary Fasoulaki
Lyricist

Marily Kostopoulou
Publisher – Universal Music Publishing

Irina Loukatou
Publisher – Musou Music

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings