Μια Ιστορική Συμφωνία

Μια Ιστορική Συμφωνία

Σήμερα, με τόλμη και σύνεση από τα δυο μέρη, υπογράφηκε μια ιστορική συμφωνία. Η υιοθέτηση ενός συνθέτου ονόματος με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις, η δέσμευση της ΠΓΔΜ για αλλαγή του συντάγματος με άρση όλων των άρθρων που υποδηλώνουν επεκτατικές προθέσεις και ο σαφής διαχωρισμός του ιστορικού πλαισίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας διασφαλίζουν τη διακριτότητα της ελληνικής Μακεδονίας από την ΠΓΔΜ και αποτελούν αποφάσεις σύμφωνες με τις πάγιες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής . Η προβλεπόμενη διαδικασία πλήρους συμμόρφωσης της ΠΓΔΜ στα συμφωνηθέντα ως προϋπόθεση κύρωσης της συμφωνίας αποτελεί κρίσιμη ασφαλιστική δικλείδα για τα εθνικά μας συμφέροντα.

Τα οφέλη όμως από τη σύναψη της συμφωνίας είναι ευρύτερα. Η ορατή πλέον ενταξιακή προοπτική της ΠΓΜΔ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στα βόρεια σύνορα μας και διευρύνει τα περιθώρια πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας σε όλη τη Βαλκανική. Παράλληλα, σε μια εποχή έντονης αμφισβήτησης των Ευρωπαϊκών θεσμών, η συμφωνία αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της ενταξιακής πορείας, ενδυναμώνει τον γεωπολιτικό ρόλο και την ισχύ της ιδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελλάδα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την ΠΓΔΜ αυξάνει το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς ενισχύοντας την διαπραγματευτική δύναμη της χώρας μας και την κατοχύρωση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων του λαού μας. 


Λούκα Τ.Κατσέλη

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings