ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΣΕ 07.02.2018

Παρουσίαση ως κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση της ομάδας Δράσης της ΕΑΣΕ για την Ενίσχυση του Ρόλου των Γυναικών στην ΕΑΣΕ και τις Eπιχειρήσεις, με θέμα: “Επενδυτική Επανεκκίνηση: Συμπεράσματα από προσωπικές διαδρομές και εμπειρίες”.

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ PPT ΕΑΣΕ 07.02.2018

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings