Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, εξελέγη η Καθηγήτρια κα. Λούκα Τ. Κατσέλη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρό του την Καθηγήτρια κα. Λούκα Τ. Κατσέλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας.

http://www.hba.gr/Index.asp?Menu=6&smap=604

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings