Στήριξη της Εργασίας 2011

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÇÓ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ËÏÕÊÁ ÊÁÔÓÅËÇ ÊÁÉ ÔÏÕ ÁÍÁÐË. ÕÐ. ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÏÕÔÑÏÕÌÁÍÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI

Συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Στήριξη της Εργασίας 2011

 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Τ. Κατσέλη, παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011, τις νέες δράσεις του Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Στήριξη της Εργασίας, συνολικού ύψους 845 εκ. ευρώ και με 192.000 ωφελουμένους για το 2011.

 

Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης.

 

Η κα Κατσέλη υπογράμμισε ότι το μεγάλο στοίχημα της χώρας είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας. Τα προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργούν άμεσα ανασχετικά στη διόγκωση της ανεργίας, αλλά έχουν και αναπτυξιακή διάσταση μέσα από την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

Με αφορμή τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στη χώρα, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δήλωσε ότι, αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, τότε το ποσοστό ανεργίας θα είχε ξεπεράσει σήμερα το 17% στη χώρα.

 

Τόσο η κα Κατσέλη όσο και ο κος Κουτρουμάνης τόνισαν, επίσης, ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης συμβάλλουν όχι μόνο στη στήριξη της εργασίας, αλλά και στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

 

Σε ό,τι αφορά τα δυο νέα προγράμματα στήριξης της εργασίας, η κα Κατσέλη τόνισε ότι η Κοινωνική Εργασία δεν αποτελεί ένα παραδοσιακό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων. Αντίθετα, καινοτομώντας θεσμικά, το πρόγραμμα κινητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από τους οργανωμένους συλλογικούς φορείς τους, να συμπράξουν, προκειμένου να προσφέρουν έργο κοινωνικού σκοπού απασχολώντας ανέργους. Η διεθνής εμπειρία από αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια είναι μεγάλη. Με τη συγκεκριμένη δράση εξυπηρετείται αφενός η ανάγκη εισοδηματικής στήριξης των πολιτών και αφετέρου η ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, όπως και ευρύτερα οι δράσεις κοινωνικού σκοπού.

 

Σε ό,τι αφορά τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), η κα Κατσέλη υπογράμμισε ότι η χρηματοδότηση των Περιφερειών θα γίνει σε συνάρτηση με τον αριθμό των ωφελούμενων από τα ΤΟΠΣΑ.

 

Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό υλικό.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings