Συμμετοχή στο Brussels Forum 2016 με θέμα «Θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις δύο πλευρές του Ατλαντικού». 18/3/16

Η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Τ. Κατσέλη, μετείχε στις 18 Μαρτίου, στο Brussels Forum 2016, που διοργάνωσε το German Marshal Fund, στις Βρυξέλλες, με θέμα «Θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Στη συζήτηση  συμμετείχαν ο COO και CFO της Deloitte Κ. Frank Friedman, ο αντιπρόεδρος και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen, και η πρόεδρος και σύμβουλος του Center for American Progress κ. Neera Tanden, ενώ τη συζήτηση διεύθυνε,  ο δημοσιογράφος του NBC κ. Richard Lui.

Στο forum μετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας W. Scheuble, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας κι εξωτερικής πολιτικής Federica Mogherini και ο προέδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz.

Το forum 2016 κάλυψε  ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις προοπτικές επενδύσεων και ανάπτυξης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τη διαχείριση του προσφυγικού, τη σύρραξη στη Συρία και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή, τις νέες προκλήσεις στην τεχνολογία και τον ρόλο της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Η κα Κατσέλη  επικεντρώθηκε με την παρέμβασή της, στις ακόλουθες πέντε αναγκαίες προϋποθέσεις, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη:

1) στην αναγκαία αλλαγή προσέγγισης στην άσκηση δημόσιας πολιτικής: μετάβαση από τη διαχείριση αλλεπάλληλων κρίσεων και την πρόταξη βραχυπρόθεσμων λύσεων στην έγκαιρη υιοθέτηση ρεαλιστικών, μεσοπρόθεσμων και στρατηγικών επιλογών
2) στον επανακαθορισμό στόχων στην άσκηση ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής: άμβλυνση της μονοδιάστατης προσήλωσης στη δημοσιονομική πειθαρχεία και υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας
3) στην αλλαγή του μείγματος πολιτικής κάτω από το σημερινό καθεστώς αποπληθωρισμού: προώθηση μιας συντονισμένης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής παράλληλα με την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, στοχευμένα διαρθρωτικά μέτρα και αντιμετώπιση της κρίσης εξωτερικής ή και εσωτερικής υπερχρέωσης κρατών-μελών
4) στην οργανική διασύνδεση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής με επιβεβλημένες αλλαγές στο σύστημα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και την προώθηση αντίστοιχων χρηματοοικονομικών εργαλείων
5) στη διατύπωση ενός νέου αξιόπιστου αφηγήματος και σχεδίου για μια δημοκρατική Ευρώπη που θα παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και θετικές προοπτικές στους πολίτες και κατοίκους της.

Brussels Forum 2016 1

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings