ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΕΛΗ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, (CENTRE FOR POLICY DIALOGUE), ΣΤΙΣ 18/11/2014, ΣΤΟ BANGLADESH

Η Καθηγήτρια και Πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας, ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ, ήταν η επίσημη προσκεκλημένη στην εκδήλωση του Κέντρου Δημοσίου Διαλόγου (Centre for Policy Dialogue ) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2014 στην Dhaka του Bangladesh, για την επέτειο 20 χρόνων προσφοράς του Κέντρου στην ανάπτυξη της χώρας, με θέμα “Η Πρόσφατη Εμπειρία της Ευρώπης με τη Δημοσιονομική Προσαρμογή και τις Μεταρρυθμίσεις στην Αγορά Εργασίας: Συμπεράσματα για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες” . Ανέπτυξε τις αιτίες της Ευρωπαϊκής κρίσης και τον ρόλο που έπαιξε το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην κερδοσκοπική επίθεση εναντίον των Ελληνικών ομολόγων και του ευρώ. Ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους οι πολιτικές της βίαιης λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για την αντιμετώπιση της κρίσης, όχι μόνο ενέτειναν την ύφεση , την ανεργία και την υπερχρέωση, αλλά οδήγησαν σε κοινωνική και πολιτική κρίση , το ίδιο το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα. “Από την Ευρωπαϊκή εμπειρία, μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για την διεθνή ατζέντα όσο και για την άσκηση οικονομικής πολιτικής σε αναπτυγμένες και σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ” τόνισε η κα Κατσέλη. Ως προς τις προτεραιότητες σε διεθνές επίπεδο, αναφέρθηκε στην επείγουσα ανάγκη θέσπισης αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου, για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με σαφή διαχωρισμό εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών και κανόνες για την αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων, όσο και στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την πάταξη της διεθνούς φοροδιαφυγής . Ως προς την άσκηση οικονομικής πολιτικής, υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης των ελλειμμάτων και αναπτυξιακής διαχείρισης του χρέους, ώστε η χώρα να μην καθίσταται ευάλωτη στις ορέξεις των διεθνών κερδοσκόπων, καθώς και υλοποίησης μιας μεσοπρόθεσμης στρατηγικής οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού. Προτεραιότητα της στρατηγικής αυτής , τόνισε η κα Κατσέλη , για όλες τις χώρες- παρά τις επιμέρους διαφορές τους είναι η διαρκής βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας , μέσω παραγωγικών αναδιαρθρώσεων και μεταρρυθμίσεων, με κίνητρα για επενδύσεις, καινοτομία και εξωστρέφεια σε παραδοσιακούς και νέους κλάδους, αλλά και στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Η κα Κατσέλη τόνισε τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή εμπειρία απέδειξε ότι η πλήρης αποδόμηση και ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας , που στηρίχθηκε στην μονοδιάστατη αντίληψη, ότι το κόστος εργασίας αποτελεί τον κύριο παράγοντα κόστους των επιχειρήσεων, όχι μόνο δεν οδήγησε σε αύξηση θέσεων εργασίας αλλά επιδείνωσε την ύφεση , την ανασφάλιστη εργασία, την φοροδιαφυγή και την μείωση της παραγωγικότητας. Κατά την παραμονή της στην Bangladesh , η κα Κατσέλη, συναντήθηκε με τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών της χώρας καθώς και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας , επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

http://cpd.org.bd/index.php/interview-louka-katseli-cpd-anniversary-lecture-2014/

https://www.dropbox.com/sh/7xs5mmpk8a9g1na/AABZZWJoD-KUlFwyKLqPoPo4a?dl=0

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings