Το έργο μας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

11 μήνες Έργου Ανάπτυξης για την Οικονομία, τις Επενδύσεις, τον Έλεγχο της Αγοράς, την Προστασία του Καταναλωτή και την Ναυτιλία ως μοχλού ανάπτυξης και ευημερίας.

ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (956 ΚΒ)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings