Το έργο μας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

11 μήνες Έργου Ανάπτυξης για την Οικονομία, τις Επενδύσεις, τον Έλεγχο της Αγοράς, την Προστασία του Καταναλωτή και την Ναυτιλία ως μοχλού ανάπτυξης και ευημερίας.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings