∆εν έχουµε περιθώρια για αναβλητικότητα

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011

Συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα και τον δημοσιογράφο Ηλία Γεωργάκη

Η υπουργός Εργασίας µιλάει για τα νέα µέτρα και υπογραµµίζει: «∆εν έχουµε περιθώρια ούτε για αναβλητικότητα ούτε για ταλαντεύσεις ούτε για υπεκφυγές »

Επιδόµαταανεργίαςσε χιλιάδες µη δικαιούχους και συντάξεις σε πεθαµένους εντόπισαν οι πρώτες διασταυρώσεις στοιχείων στα ασφαλιστικάταµεία, σηµειώνει η υπουργός Εργασίας υπογραµµίζοντας ότιστο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα περιλαµβάνονται σκληρά και δύσκολα µέτρα, αλλά –όπως παρατηρεί – «προέχει η σωτηρίατης χώρας και ηδιασφάλιση ενός καλύτερου αύριο γιατις επόµενες γενιές». Η Λούκα Κατσέληυπογραµµίζει ότι «δεν περικόπτονται αλλά εξορθολογίζονται τα κοινωνικά επιδόµατα ώστε να υποστηριχτούν ουσιαστικάόσοι έχουν πράγµατι ανάγκη».

Το Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο περιλαµβάνει νέα σκληρά µέτρα. Το αντέχουν οι πολίτες;

Οι πολίτες αναζητούν έναν πειστικό και αξιόπιστο οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση που θα εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια, θετική προοπτική, δίκαιο επιµερισµόβαρών και τιµωρία όσων παρανοµούν. ΤοΜεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο αποτελεί εποµένως µόνο ένα τµήµα ενός Μεσοπρόθεσµου Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που περιλαµβάνει τηναναµόρφωση θεσµών, την προώθηση διαρθρωτικών µέτρων για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, τη στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και την εξασφάλιση των χρηµατοδοτικών πόρων που είναι αναγκαίοι για την υλοποίησή του. Ηδη έγιναν πολλά το 2010 και ακόµα περισσότερα έχουν δροµολογηθεί για το 2011. Απαιτείται όµως επίπονη, συνεχής προσπάθεια για πολλά χρόνια. Το δηµοσιονοµικό σκέλος περιλαµβάνει, αναγκαστικά, σκληρά και δύσκολα µέτρα, όσο βρισκόµαστε υπό επιτήρηση από τους δανειστές µας και η στρόφιγγα της χρηµατοδότησης παραµένει κλειστή λόγω της απερισκεψίας και των στρεβλώσεων του παρελθόντος, των τραγικών σφαλµάτων που έγιναν στηνάσκηση πολιτικής και στη λειτουργία των θεσµών, ιδιαίτερα την περίοδο 2004-2009, της διαχρονικής αποδυνάµωσης θεσµών εποπτείας και ελέγχου στις αγορές αλλά και της κερδοσκοπικής απληστίας των διεθνών χρηµατοπιστωτικών αγορών.

Εποµένως, δενέχουµε περιθώρια ούτε για αναβλητικότητα,ούτε για ταλαντεύσεις, ούτε για υπεκφυγές.

Προέχει η σωτηρία της χώρας και η διασφάλιση ενός καλύτερουαύριο για τις επόµενες γενιές.

Στο µέτωπο της εξοικονόµησης πόρων και περιστολής δαπανών το υπουργείο σας έχει αναλάβει, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσµου, το µεγαλύτερο βάρος της προσαρµογής. Θα τα καταφέρετε;

Πράγµατι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αναλάβει να εξοικονοµήσει περίπου 6,8 δισ. ευρώ το 2012-2015. Για το 2011 έχουµε βάλει ως στόχο την εξοικονόµηση από πρόσθετα µέτρα περίπου 1,5 δισ. ευρώ µέσω εξορθολογισµού δαπανών που αφορούν την περαιτέρω µείωση της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης, τις διασταυρώσεις στοιχείων για τις καταβολές συντάξεων και τον εξορθολογισµό στην καταβολή των κοινωνικών επιδοµάτων. Τα αποτελέσµατα που έχουµε ήδη επιτύχει τους πρώτους 4 µήνες του 2011 από την εφαρµογή της νέας τιµολόγησης των φαρµάκων, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τους µηχανογραφικούς ελέγχους είναι εντυπωσιακά. Μόνο από τον έλεγχο της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης, τα 4 µεγάλα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑ∆) έχουν εξοικονοµήσει το πρώτο τετράµηνο του έτους 433 εκατ. ευρώ! Μέχρι τον Σεπτέµβριο, όλα τα Ταµεία θα είναι συνδεδεµένα µε τεράστιο πρόσθετο όφελος για κάθε συνταξιούχο και φορολογούµενο. Τα οφέλη αυτά προστίθενται σ’ αυτά που επετεύχθησαν ήδη από το 2010 µέσω µείωσης των δαπανών υγείας και φαρµάκου ύψους 1 δισ. ευρώ. Τα νούµερα από µόνα τους αποδεικνύουν ότι επιτέλους έχουν αρχίσει να σπάνε τα διάφορα κυκλώµατα που λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα στον χώρο της υγείας και του φαρµάκου µε όπλα την υπερτιµολόγηση των φαρµάκων, την ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση, την τεχνητή ζήτηση για αναλώσιµα, την καταλήστευση των ίδιων των ασφαλιστικών ταµείων. Αποδεικνύεται επίσης ότι µε την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η δηµοσιονοµική εξυγίανση είναι εφικτή χωρίς κοινωνικό κόστος αρκεί να υπάρχει βούληση, επιµονή και αποτελεσµατικότητα.

Με τις διασταυρώσεις στις συντάξεις έχετε αποτελέσµατα;

Ηδη έχουµε εξοικονοµήσει πάνω από 16εκατ. ευρώ ετησίως µόνο από τη διασταύρωση στοιχείων για τις επικουρικές συντάξεις του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Βρέθηκαν περίπου 4.500 άτοµα που είχαν αποβιώσει καιελάµβαναν επικουρική σύνταξη! Από ελέγχους υπερήλικων συνταξιούχων έχουν εντοπιστεί περίπου 9.000 συνταξιούχοι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι πάνω από 100 ετών και στους οποίουςκαταβάλλεται κανονικά σύνταξη. ∆ιασταυρώνουµε αυτήν την περίοδο πόσοι από αυτούς βρίσκονται εν ζωή! Οι διασταυρώσειςκαι οι έλεγχοι συνεχίζονται σεόλα τα ασφαλιστικά ταµεία και η ετήσια εξοικονόµηση θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Θα περικόψετε κοινωνικά επιδόµατα;

∆εν περικόπτουµε αλλά εξορθολογίζουµε, ύστερα από χρόνια, την παροχή κοινωνικών επιδοµάτων ώστε να υποστηριχτούν ουσιαστικά όσοι έχουν πράγµατι ανάγκη και να παταχθούν οι καταστρατηγήσεις και η σπατάλη µε αναµενόµενο όφελος 120 εκατ. ευρώ για το 2011. Για παράδειγµα, από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις στοιχείων ΟΑΕ∆ και ΙΚΑ που αφορούν δικαιούχους επιδοµάτων ανεργίας του ΟΑΕ∆, ήδη εντοπίστηκαν πάνω από 18.000 περιπτώσεις που ελάµβαναν επιδόµατα χωρίς να τα δικαιούνται!

Μόνο από τις διασταυρώσεις αυτές εκτιµούµε ότι θα εξοικονοµηθούν περίπου 50 εκατ. ευρώ το 2011. Οι δικαιούχοι του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας καταγράφονται, εισάγονται αυστηρά κριτήρια για την επιλογή δικαιούχων και την αξιολόγηση των αιτηµάτων και αναµορφώνονται τα προγράµµατα. Μέσα στο 2011, οι δύο αυτοί Οργανισµοί συγχωνεύονται σε έναν Οργανισµό Κοινωνικής Προστασίας και Ενταξης, ενοποιώντας συστήµατα και λειτουργίες όχι µόνο για εξοικονόµηση πόρων αλλά κυρίως για τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα κοινωνικού έργου.

Τι έχετε να πείτε στον νεοπροσλαµβανόµενο νέο µέχρι 25 ετών που πλέον όταν εργάζεται θα αµείβεται µε µειωµένο κατά 20% µισθό σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας;

Εδώ υπάρχει µια σοβαρή παρεξήγηση. Το πρόβληµα είναι ότι 40% των νέων στις ηλικίες από 15 έως 24 ετών δεν µπορούν να βρουν δουλειά! Εποµένως, η ρύθµιση αυτή δεν αποτελεί µέτρο µείωσης του κόστους εργασίας αλλά δηµιουργεί κίνητρο απασχόλησης γι’ αυτούς που έχουν µηδενικό εισόδηµα. ∆ίνεται έτσι στους νέους µια σηµαντική ευκαιρία να αποκτήσουν τον πρώτο τους µισθό καθώς και εργασιακή εµπειρία που θα τους ανοίξει πόρτες στο µέλλον διάρκειας µέχρι 24 µήνες µε το 80% του µισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και µε πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών στο ΙΚΑ. ∆ίνουµε ταυτόχρονα ένα ισχυρό κίνητρο στις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέους ανθρώπους, πάνω και πέρα από τους ήδη απασχολούµενους στην επιχείρησή τους. Μετά την περίοδο των 24 µηνών, ο κάθε νέος εντάσσεται κανονικά στην αγορά εργασίας µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των συλλογικών συµβάσεων. Στο µεταξύ όµως έχει αποκτήσει εισόδηµα και ανεκτίµητη εµπειρία.

Παράλληλα, τους επόµενους µήνες αρχίζουν τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. ∆ηµοσιεύθηκαν ήδη οι σχετικές προσκλήσεις για οκτώ περιφέρειες της χώρας µεταξύ των οποίων η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Μέσα στους επόµενους µήνες περίπου 55.000 άνεργοι σε όλη τη χώρα, ανάµεσά τους πολλοί νέοι, θα µπορέσουν να απασχοληθούν για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα για πέντε µήνες µε καταβολή του βασικού µισθού και πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών. Απαντούµε εποµένως επιθετικά ανοίγοντας δρόµους και επιλογές για χιλιάδες νέους που αισθάνονται ότι πνίγονται γιατί βρίσκουν πόρτες κλειστές…

“ Κάθε ρύθµιση και κάθε µέτρο πολιτικής που λαµβάνεται απαιτούν πειστική τεκµηρίωση, ανάλυση των επιπτώσεών τους, αντιπαραβολή επιχειρηµάτων, αξιολόγηση κόστους – οφέλους και σύνθεση απόψεων, όπου αυτό είναι εφικτό, για την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος το οποίο υπηρετούµε

Μόνο από τον έλεγχο της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης, τα 4 µεγάλα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑ∆) έχουν εξοικονοµήσει το πρώτο τετράµηνο του έτους 433 εκατ. ευρώ

Μόνο από τη διασταύρωση στοιχείων στο ΤΕΑ∆Υ βρέθηκαν περίπου 4.500

άτοµα που είχαν αποβιώσει και ελάµβαναν επικουρική σύνταξη! Από ελέγχους υπερήλικων συνταξιούχων έχουν εντοπιστεί περίπου 9.000 οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι πάνω από 100 ετών και στους οποίους καταβάλλεται κανονικά σύνταξη.

∆ιασταυρώνουµε αυτήν την περίοδο πόσοι από αυτούς βρίσκονται εν ζωή!

Να µην πετροβολήσουµε τη Βουλή και τους θεσµούς

Ποια είναι η γνώµη σας για το κίνηµα των «Αγανακτισµένων»;

Σέβοµαι και κατανοώ τους συµπολίτες µας οι οποίοι εκφράζουν µε ειρηνικό τρόπο την αγωνίατουςακόµακαι την αγανάκτησή τους για τους δύσκολους καιρούς που περνάµε και ταυτόχρονα τη θέλησή τους να διεκδικήσουν µαχητικά µια καλύτερη ζωή. Οι συγκεντρώσεις στιςπλατείες των µεγάλων πόλεων τις τελευταίες µέρες δείχνουν ότι κάτι καινούργιο γεννιέται και ότι αρχίζουν να µορφοποιούνταινέες µορφές συλλογικότητας και διεκδίκησης χωρίςταµπέλες, νέοι θεσµοί κινητοποίησης και οργάνωσης κυρίως µέσω ∆ιαδικτύου και κοινωνικές πιέσεις για πιο άµεσες µορφές εκπροσώπησης χωρίς διαµεσολάβηση οργανωµένων φορέων όπως κόµµατα, συνδικάτα κ.λπ. Η µαζικότητά του στέλνειένα ξεκάθαρο µήνυµακαι στο πολιτικό σύστηµα και στους υπάρχοντες κοινωνικούς φορείς ότι πολλά πρέπει ν’ αλλάξουν στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία µας όπως την έχουµε οικοδοµήσει µεταπολεµικά. Ταυτόχρονα όµως πρέπεινα περιφρουρήσουµε τη συλλογική µας ικανότητα να συνθέτουµε διιστάµενες απόψεις και αντικρουόµενα συµφέροντα, να σχεδιάζουµε και να υλοποιούµε πολιτικές και να διασφαλίζουµε συλλογικά αγαθά και υπηρεσίες όπως π.χ. παιδεία,υγεία, ασφάλεια για την παρούσα και τις µελλοντικές γενιές. Αυτό απαιτεί την ύπαρξη και αναβαθµισµένη λειτουργία ενός κοινοβουλευτικού συστήµατος που λειτουργεί µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα και χαίρει εµπιστοσύνης. Ας µη βιαστούµελοιπόν να πετροβολήσουµετη Βουλή και τους άλλους δηµοκρατικούς θεσµούς αλλά αςπροσπαθήσουµε να τους αλλάξουµε όπου αυτό απαιτείται. Αυτό είναι το µεγάλοστοίχηµα των καιρών µας.

Δεν υπάρχει άσπρο και µαύρο

Σας καταλογίζουν έλλειψη διάθεσης συνεργασίας µε την τρόικα και σας εµφανίζουν ως κόκκινο πανί για τους εκπροσώπους των δανειστών µας.

Θα ήταν τουλάχιστον αφελές για οποιονδηποιτε υπουργό αυτής της κυβέρνησης να καταδεικνύει έλλειψη διάθεσης συνεργασίας µε τους δανειστές µας και τηντρόικα, πόσω µάλλον για εµένα πουόλη µου η επαγγελµατική ζωή έχει συνδεθεί µε την παρουσία σε διεθνείς οργανισµούς και σε διεθνείς διαπραγµατεύσεις. Καιρός να σοβαρευτούµε και να κατανοήσουµε ότι στις σηµερινές συνθήκες δεν υπάρχει άσπρο και µαύρο, αλλά κάθε ρύθµισηκαι κάθε µέτρο πολιτικής που λαµβάνεται απαιτούν πειστική τεκµηρίωση, ανάλυση των επιπτώσεών τους, αντιπαραβολή επιχειρηµάτων, αξιολόγηση κόστους – οφέλους και σύνθεση απόψεων όπου αυτό είναι εφικτό για την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος το οποίο υπηρετούµε. Οι συζητήσεις µου µε την τρόικα κινήθηκαν πάντοτε σε αυτό το κλίµα και ήταν και είναι πάντοτε ουσιαστικές. Τα σενάρια περί ανασχηµατισµού που διακινούνται τις τελευταίες ηµέρες σάς θέλουν εκτός κυβέρνησης στο νέο σχήµα. Εχετε την αίσθηση ότι απειλείται η θέση σας;

Αποτελει καινοτοπία να επαναλάβω ότι το θέµα του ανασχηµατισµού είναι αποκλειστικό προνόµιο του Πρωθυπουργού.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings