3ο ετήσιο Συνέδριο του Μεσογειακού Περιφερειακού Δικτύου (MED-SDSN) 07.09.2017

Συμμετοχή στο 3ο ετήσιο Συνέδριο του Μεσογειακού Περιφερειακού Δικτύου (MED-SDSN), που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο ” Θεόδωρος Καρατζάς” της Εθνικής Τράπεζας στις 7 Σεπτέμβρη, με θέμα την “Ανάπτυξη βιωσιμότητας σε περιόδους κρίσης”
Τα βασικά σημεία της παρέμβασής μου:

1) Η αποφυγή παρόμοιων κρίσεων επιβάλλει εγρήγορση, ώστε μια χώρα να μην καθίσταται ευάλωτη στην κερδοσκοπική πίεση των αγορών λόγω υψηλών ελλειμμάτων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.
2) Η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής πολιτικής, που στόχο έχει τη συνεχή παραγωγική και τεχνολογική αναβάθμιση, μέσω επενδύσεων σε κεφάλαια και στελέχη. Η αναδιάρθρωση του χρέους αποτελεί σήμερα αναγκαιότητα, αλλά θα καταστεί αποτελεσματική εάν συνδυαστεί με μια δυναμική επανεκκίνηση των επενδύσεων.
3) Η επενδυτική επανεκκίνηση που απαιτείται, για να είναι βιώσιμη, πρέπει ταυτόχρονα να έχει περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή/και στην Κοινωνική Οικονομία αποτελούν προϋποθέσεις για μια βιώσιμη αναπτυξιακή διαδικασία.

2 1

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings