ΥΠΟΙΑΝ

                     
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έργο στο Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

 

11 μήνες Έργου Ανάπτυξης για την Οικονομία, τις Επενδύσεις, τον Έλεγχο της Αγοράς, την Προστασία του Καταναλωτή και την Ναυτιλία ως μοχλού ανάπτυξης και ευημερίας.

PDF (956 ΚΒ)

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ψηφίστηκε στις 1/2/2011 ο νόμος για την Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή (Ν. 3908/2011). σχέδιο νόμου είχε αναρτηθεί για δημόσια ανοιχτή διαβούλευση τον Αύγουστο του 2010.

Μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ σε Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων Κάναμε πράξη τη στροφή στα ανακυκλούμενα κεφάλαια με την προώθηση όλων των διαδικασιών για τη δημιουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων με ίδια κεφάλαια ύψους 460 εκ. ευρώ. Μετεξέλιξη του Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων αποτελεί πλέον το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ) που ψηφίστηκε με το νόμο 3912/2011 τον Φεβ. 2011 και το οποίο ενσωματώνει το ΤΕΜΠΜΕ και διαχειρίζεται όλα τα υφιστάμενα και νέα χρηματοδοτικά μέσα (ταμεία).

 Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία του Παρατηρητηρίου Εμπορίου Στον Απρίλιο του 2010 έγινε από το ΤΠΟΙΑΝ θ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Τον Ιούνιο του 2011 ολοκληρώθηκε το έργο σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ.

 Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό Ψηφίστηκε στις 12/04/2011 ο νόμος για την Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (N. 3959/2011).

Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης & λειτουργίας βιομηχανικών επιχειρήσεων Ψηφίστηκε στις 7/6/2011 ο νόμος για την Απλοποίηση της Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων και άλλες διατάξεις (Ν. 3892/2011).

Ρυθμίσεις για διαφάνεια στις συναλλαγές προμηθευτών-λιανεμπόρων Προετοιμάστηκε σχετική Αγορανομική Διάταξη.

Ρυθμίσεις προστασίας καταναλωτή από προωθητικές ενέργειες στα σουπερμάρκετΠροετοιμάστηκε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης.

Ρυθμίσεις για έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών Προετοιμάστηκαν σχετικές διοικητικές διαδικασίες και αποφάσεις.

 

Στήριξη πραγματικού εισοδήμτος για χιλιάδες νοικοκυριά

Νόμος-ανάσα για επιχειρηματίες, επαγγελματίες, αγρότες (Ν. 3816/2010)

Με νόμο που ψηφίσαμε τον Ιανουάριο του 2010 δώσαμε τη δυνατότητα σε 27.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τις Τράπεζες. Χιλιάδες επαγγελματίες και καταναλωτές που αποπλήρωσαν τις οφειλές τους βγήκαν από το βραχνά του ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Μειώθηκαν τα όρια εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Υλοποιήσαμε πολύ γρήγορα, με νόμο που ψηφίσαμε τον Μάρτιο του 2010, τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές για να μπορέσει να «τρέξει» το ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα από απορρόφηση 3,5% τον Οκτ. 2009 που το παραλάβαμε, να φτάσει το 10,6% τον Σεπτ. του 2010 και σήμερα να κινείται ήδη στο 21%. Εκχωρήσαμε πόρους ύψους 7,5 περίπου δισ ευρώ και αρμοδιότητες στις 13 Περιφέρειες της χώρας με την υπογραφή Επιχειρηματικών συμφωνιών Υλοποίησης.

Ελάφρυνση για χιλιάδες ασφαλισμένους από τη δραστική μείωση των τιμών των φαρμάκων

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ 5.000 περίπου φάρμακα ανατιμολογήθηκαν με βάση το Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων με αποτέλεσμα μειώσεις σε τιμάς κατά 21,5% το 2010. Δώσαμε μια βαθειά ανάσα στη τσέπη χιλιάδων συμπολιτών μας που κάθε μήνα είναι αναγκασμένοι να δαπανούν ένα μέρος από το εισόδημα τους για την αγορά φαρμάκων. Η εξοικονόμηση για τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν το 2010 άνω από 600 εκ. ευρώ, ενώ το 2011 πάνω από 1 δισ ευρώ.

Προγράμματα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» με δημ. δαπάνη 30 εκ. ευρώ (προκήρυξη 30/04/2010).

Πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές 2010» με δημ. δαπάνη 30 εκ. ευρώ (προκήρυξη 30/04/2010).

Ευνοϊκότεροι όροι διαπραγμάτευσης για επαγγελματικές μισθώσεις (Ν. 3853/2010)

Τροποποιήσαμε, με νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2010, τους όρους και τα αποτελέσματα της καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης από τον μισθωτή, μειώνοντας στον 1 χρόνο το διάστημα που μια μίσθωση μπορεί να καταγγελθεί και περιορίζοντας σε 1 από 4 τα μηνιαία μισθώματα που καταβάλει ως αποζημίωση ο μισθωτής.

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων (Ν. 3853/2010)

Κάναμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα με την ψήφιση τον Ιούνιο του 2010 του νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων σε 1 βήμα και 1 ημέρα από 15 βήματα και 35 ημέρες που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Χρηματοδοτική διασφάλιση έργων αστικής ανάπλασης με ενεργοποίηση Ταμείου Jessica σε συνεργασία με ΕΤΕπ

Υπογράψαμε τον Ιούλιο του 2010 με την ΕΤΕπ σύμβαση Χρηματοδότησης για την σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jessica, με αρχικούς πόρους 258 εκ. ευρώ κατανεμημένους στις 13 Περιφέρειες της χώρας, για τη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης. Το Ταμείο ενεργοποιείται το 2011.

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με συνδρομή από το ΕΣΠΑ 396 εκ. ευρώ (σύσταση Ταμείου Ιούλιος 2010, προκήρυξη προγράμματος Ιαν. 2011).

Στήριγμα σε χιλιάδες δανειολήπτες με την αναστολή πλειστηριασμών (Ν.3858/Ιουλ.2010, Ν.3910/Φεβ.2011, N. 3986/Ιουλ.2011)

«Ανάσα» για τους δανειολήπτες, που δεν έχουν καταφέρει, και λόγω της οικονομικής κρίσης, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αποτέλεσε η αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι το α’ 6μηνο του 2011, δίνοντας στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να ανακάμψουν και να επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση των οφειλών τους. H αναστολή πλειστηριασμών παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2011.

Διασφάλιση ευνοϊκής χρηματοδότησης της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ μέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Από πολύ νωρίς, τον Ιούλιο του 2010 συνάψαμε ευνοϊκό δάνειο με την ΕΤΕπ ύψους έως 2 δισ ευρώ για τθ χρηματοδότης της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ, με 25ετή περίοδο αποπληρωμής, περίοδο χάριτος 7 έτη και επιτόκιο μεταξύ 2% και 4%. Μέχρι σήμερα, λόγω αυτής της συμφωνίας, έχουν εκταμιευτεί 1,4 δις ευρώ. 

Ανάσα σε χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010)

Με το νόμο για την υπερχρέωση που ψηφίσαμε τον Αύγουστο του 2010 δίνουμε πλέον διέξοδο, μια δεύτερη ευκαιρία, σε κάθε συμπολίτη μας που αποδεδειγμένα, με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία, αδυνατεί σήμερα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.

Του εγγυούμαστε ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης και προβλέπουμε να μπορεί να ρυθμίσει ένα μέρος από τις οφειλές του αποπληρώνοντάς τες με ένα ποσό που προσδιορίζεται από το δικαστήριο με βάση τις πραγματικές του δυνατότητες, διαγράφοντας τα υπόλοιπα χρέη του.

Ολοκλήρωση ιστορικής τομής στη θαλάσσια κρουαζιέρα με την άρση του καμποτάζ (Ν.3872/2010)

Ψηφίσαμε τον Σεπτέμβριο του 2010 το νόμο για την άρση του καμποτάζ στη θαλάσσια κρουαζιέρα, ανοίγοντας σε χρόνο ρεκόρ μια κλειστή αγορά με τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Βάλαμε τις βάσεις για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ώστε η χώρα μας να μπορεί να γίνει ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό κέντρο θαλάσσιας κρουαζιέρας για όλη τη Μεσόγειο.

Επιχορηγήθηκαν το 2010 με περίπου 920 εκ. ευρώ δεκάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την μεταποίηση και τις νέες τεχνολογίες, μέσω του παλαιού Επενδυτικού Νόμου. 1.341 νέα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 3,8 δις ευρώ, που ήταν μπλοκαρισμένα και στοιβαγμένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, «ξεκόλλησαν» και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση τους με ύψους 1,5 δισ ευρώ το 2010. Αναμένεται να δημιουργήκαν 5.373 νέες θέσεις εργασίας.

Για την προστασία του εισοδήματος των καταναλωτών και πάγωμα των διδάκτρων.

Συγκράτηση τιμών για την προστασία του εισοδήματος των καταναλωτών

Ολοκληρώθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το Παρατηρητήριο Τιμών από τον Δεκέμβριο του 2009, παρέχοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να παρακολουθεί πάνω από 1.000 προϊόντα σε 9 σουπερ μάρκετ και λαϊκώς αγορές. .

«Πάγωσαν» για το σχολικό έτος 2010-2011 τα δίδακτρα των ιδιωτικών
εκπαιδευτριών δίνοντας ένα ουσιαστικό στήριγμα σε χιλιάδες οικογένειες.

Theme Settings