ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ

                     

 • ΒΙΒΛΙΑ.         
   
  Transmission  of External Price Disturbances in Small Open Economies, Διδακτορική Διατριβή δημοσιευμένη Garland Press στη σειρά του εκδοτικού οίκου «Καλύτερες Διατριβές στην Οικονομική Επιστήμη», 1979.
  • Foreign Investment and Trade Linkages in Developing Countries, United Nations, ST/CTC/154, Sales No. E.93. II. A. 12, April 1993.
  • Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία. 2001, Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός.
  • Migration, Aid & Trade: Policy Coherence for Development (with J. Dayton-Johnson), Policy Brief n° 28, OECD Development Centre, 2006.
  • Policies for Migration and Development: A European Perspective (with R.E.B. Lucas and T. Xenogiani), Policy Brief n° 30, OECD Development Centre, 2006.
  • Gaining from Migration: Towards a New Mobility System (with J. Dayton-Johnson, G. Maniatis, R. Münz, D. Papademetriou), OECD Development Centre, March 2007 [και στα Γαλλικά].
  • Policy Coherence for Development: Migration and developing countries (with J. Dayton-Johnson, A. di Mattia, Th. Xenogiani), OECD Development Centre, 2007 [και στα Γαλλικά].

 

 • “Nominal Tax Rates and the Effectiveness of Fiscal Policy”, Nominal Tax Journal, March 1979.
 •  “The Reemergence of Purchasing Power Parity in the 1970s”, Special Paper in International Finance #13, International Finance Section, Princeton University, December 1979.
 •  “Income Instability, Terms of Trade and the Choice of Exchange-Rate Regime” with William H. Branson), Journal of Development Economics, 7, March, 1980, 49 -69.
 • “The Impact of Greece’s Entry in the EEC on Greek-American Relations”, in T. Couloumbis and J. latrides (eds.) Greek-American Relations, Pella, 1980.
 • “Transmission of External Price Disturbances and the Composition of Trade”, Journal of International Economics, August 1980.
 • Exchange Rate Policy in Less Developed Countries”, (with William H. Branson) in S. Grassman and Lundberg (eds.), The World Economic Order: Past and Prospects, Macmillan Press, 1981.
 • “Currency Baskets and Real Effective Exchange Rates”, (with William H. Branson) in Mark Gersovitz et. al. (eds.), The Theory and Experience of Economic Development: Essays in Honor of Sir W. Arthur Lewis, George Allen and Unwin Ltd., 1982.
 • “Adjustment to Variations in Prices of Imported Inputs. The Role of Economic Structure” (with Nancy P. Marion), Weltwirtschaftliches Archiv. Band 118, Heft 1. 1982, also NBER Working Paper # 360, August 1980.
 •  “Macroeconomic Adjustment and Exchange-Rate Policy in Middle-Income Countries: Greece, Portugal and Spain in the 1970s”, in Marcello de Cecco (eds.) International Economic Adjustment: Small Countries and the European Economic System, Blackwell. 1983.
 •  “Exchange Rates and Food in the European Community”, European Economic Review, 1983, Vol. 20, No. 1, 2; also Economic Growth Center Discussion Paper #387, September, 1981.
 •  “Devaluation; A Critical Appraisal of IMF’s Policy Prescriptions”, AER: Papers and Proceedings, May 1983 (also reprinted in the BOLETIN. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Vol. 31, No. 4, July-August 1985).
 •  “Real Exchange Rates in the 1970s” in John Bilson and Richard Marston (eds.), Exchange Rate Theory and Practices, University of Chicago Press, August 1984 and Economic Growth Center Discussion Paper #403, May 1982.
 •  “Discrete Devaluation as a Signal to Price Setters: Suggested Evidence from Greece” in L. Ahamed and S. Edwards (eds.) Structural Adjustment and Exchange Rate Policy, University of Chicago Press, 1986; also NBER Working paper #1529.
 • “Building a Process of Democratic Planning” in T. Tzannatos (ed.), Socialism in Greece: The First Four Years, Gower, Aldershot, England, April 1986.
 • “Flexible Exchange Rates and their Implications for International Economic Cooperation” in M. Szabo-Pelsoczi (ed.), The Future of the International Monetary System, Institute for World Economics, Budapest, 1986.
 • “On the Effectiveness of Discrete Devaluation in Balance of Payments Adjustment” in R.C. Marston (ed.), Misalignment of Exchange Rates: Effects on Trade and Industry, University of Chicago Press, 1989.
 •  “Theoretical and Empirical Determinants of International Labour Mobility: A Greek-German Perspective” (with Nicholas P Glytsos) in I. Gordon and P. Thirlwall (eds.), European Factor Mobility: Trends and Consequences, The MacMillan Press Ltd, 1989.
 • “The Political Economy of Macroeconomic Policy in Europe”, in Guerrieri, P. and P.C Padoan (eds.), The Political Economy of International Cooperation, Wheatsheaf, 1989.
 • “Structural Adjustment of the Greek Economy”, in C. Bliss and J. Braga de Macedo (eds.), Unity with Diversity in the European Economy: The Community’ Southern Frontier, Cambridge University Press, 1990.
 • “Investment, Trade and International Competitiveness” in J.H. Dunning and K.A. Hamdani, edts, The New Globalism and Developing Countries, United Nations University Press, 1997, pp. 181-213.
 •  “Illegal Migration and Local Labour Markets: The Case of Northern Greece”, (with Theodore P. Lianos, Alexander H. Sarris). International Migration Quarterly Review Vol. XXXIV, No 3, 1996, pp. 449 – 483.
 • “The Greek Economy in the Post-Maastricht Era”, Hellenic Studies, Vol. 5, No 2, Autumn 1997.
 • “European Integration and the Need for Democratic Reconsolidation”, in J. Milios, L. Katseli and Th. Pelagidis, edts, Rethinking Democracy and the Welfare State, Ellinika Grammata, 1999, pp. 83-94.
 • “Financial Governance and Democratic Consolidation: The Dual Challenge of the European Union” in A. Vlachou, edt. Contemporary Economic Theory: Radical Critiques of Neoliberalism, Macmillan Press, 1999.
 • “The Internationalisation of Southern European Economies”, in H. Gibson, edt, Economic Tranformation, Democratisation and Integration into Europe: The Case of Southern Europe, Palgrave, 2001.
 • “Searching for Alternatives – Beyond the Washington Consensus”, (in G. Schmalisch and J. Müller), International Policy Dialogue, InWEnt, Berlin, September 2004.
 • “Greek Migration: The Two Faces of Janus” (with N.GIytsos) in K. Zimmerman, edt. European Migration: “What Do We Know?”,Oxford Univesity Press, 2005.
 • “Giving Aid Teeth”, Development and Cooperation, volume 32, n° 1, January 2005. Also in The ICC Guide to Corporate Social Responsibility, 2005.
 • “The Role of Conditionality in Policy-Based Lending”, International Policy Dialogue, InWEnt, Berlin, April 2005.
 • Effects of Migration on Sending Countries: What do we know?” (with R.E.B. Lucas and T. Xenogiani), Working Paper n° 250, OECD Development Centre, June 2006.
 • “Migration: a Negative or a Positive Driver for Development?” (with T. Xenogiani), Policy Insight n° 29, OECD Development Centre, 2006.
 • “Bridging Research and Policy – What Role for EADI?” (with C. Foy) European Association of Development Research and Training Institutes, Newsletter 2, 2006.
 • “Managing the Labour Migration and Development Equitation”, World Migration Yearbook, International Organisation for Migration, 2007.
 • “EU Policy Coherence on Security and Development: A new Agenda for Research and Policy-making”, Chapter 54, Part VII on Institutional Security Concepts Revisited for the 21st Century, in Hans Guenter Brauch, et al eds., Globalisation and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century, Vol. 3/Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, Springer, 2008.

 

 • «1992: Διαρθρωτική Προσαρμογή και Αναπτυξιακή Στρατηγικη» στο Η Πρόκληση του 1992. εκδ. Εστία, 1989.
 • «North / South in the EMS: Convergence and Divergence in Inflation and Real Exchange Rates», (with J. P. Danthine, Paul de Grauwe and Thygesen) the CEPS Economic Policy Group, 1991 .
 • «Στρατηγικές Ετπλογές στην Προοπτική της ΟΝΕ», Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΕΚΕΜ, Μελέτη #9, Οκτώβριος 1991.
 • “For a Europe of Civic and Social Rights”, Report by the Comite des Sages, European Commission, DG V, Brussels October 1995-February 1996..

 

 

 • «Transition to Flexible Exchange Rates», World Politics. XXXTII, 2, January, 1981.
 • «The Prospects for International Economic Policy Coordination^ Panel discussion, in W.H. Buiter and P.C. Marston (eds.), International Economic Policy Coordination. Cambridge University Press, 1985, pp 376 – 379.
 • «How to Evaluate the Solvency of an Indebted Nation». Discussant’s Comments on D. Cohen’s Paper, Economic Policy, Vol 1, November 1985.
 • «European Currency Experiences*, Comments on F. Giavazzi and C. Giovannini, Economic Policy, Vol. 1, April 1986.
 • «Greece and the EEC» by G. Yannopoulos, Book Review, Journal of International Economics. 1988, 193-196.
 • «Seignorage and EMS Discipline: A Comment* in Paul De Grauwe and L. Papademos, (eds.), The European Monetary System in the 1990s. Longman, 1990.
 • «Relaxing the External Constaint; Europe in the 1990s», Discussion on G. Alogoskoufis, L. Papademos and R. Portes (eds.), «External Constraints on Macroeconomic Policy. The European Experience». Cambridge University Press, 1991.
 • «Σύγκλιση και Συνοχή στην ΟΝΕ: Επιπτώσεις και Προτάσεις Πολιτικής γιπ την Ελλάδα», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιανουάριος 1992.
 • «Κοινοτικός Προϋπολογισμός και Διαρθρωτικά Ταμεία στην Προοπτική της ΟΝΕ, (με Γ. Σαπουντζόγλου), ΕΚΕΜ, Μελέτη #16, 1992.
 • «Enlargement of the European Community and the Common Agricultural Policy», Discussion Paper #301, Economic Growth Center, Yale University, November 1978.
 • «Trade Flows and Factor Mobility», Report presented to the Select Commission on Immigration and Refugee Policy, 1980; Economic Growth Center Discussion Paper #364 , Economic Growth Center, Yale University, January 1981.
 • «Προγραμματισμός και Εκπαίδευση», Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Προγραμματισμού και Διαρκούς Εκπαίδευσης, 1983.
 • «Αναπτυξιακά Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας και Αναπτυξιακή Στρατηγική», Συνέδριο για τα Διαρθρωτικά Προβλήματα και τις Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, Αθήνα, Νοέμβριος 1983.
 • «Emigration, Repatriation and Economic Policy», Paper presented at CEPR/RJIA Workshop on International Labor Migration, London 8 March 1985.
 • «Greek Experience under PASOK. Lessons for Development Policy», OTO Royal Institute of International Affairs, London, 13 November, 1985.
 • «Εισαγωγή στο Venture Capital», Διάλεξη στο Σεμινάριο του ΕΥΟ Α Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 1985
 • «Macroeconomic Policy Coordination and the Domestic Base of National Economic Policies in Major European Countries». Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Andover Conference on «The Political Economy of International Macroeconomic Policy Coordination». November 1987..
 • «Διεθνής Εξειδίκευση και Περιφερειακή Ολοκλήρωση», Διάλεξη στο Συνέδριο για την Μετανάστευση, το Ελεύθερο Εμπόριο στην Λεκάνη της Μεσογείου, Αθήνα, 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, 1996.
 • «Educational Choices for Second Generation Migration: A Rationale for a European Subsidy», (with Magoula, H., and E. Markova). Μελέτη που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Euresco με θέμα «Migration and Development: Second Generation Immigrants and the Transition to the Ethnic Minorities» in Acquafredda di Maratea, Ιταλία, 12-17 Μαΐου 2000
 • “An OECD Perspective on Knowledge and International Cooperation”, paper presented in Conference on “Conhecimento e Cooperação Internacional: A Agenda de Lisboa e o Diálogo Norte-Sul”, 6-7 December 2006, Coordenadores: França Martins, Luís Rodrigues, Tiago Fernandes, Ricardo Alves, Instituto Nacional de Administração, I.P., 2006.
 • “Multilaterals and bilaterals on the ground: Division of Labour or Coordination?” (with D. Cohen), Experts’ Workshop on “Performance and Coherence in Multilateral Development Finance”, Berlin, January 2007

 

 • Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία (με Χ. Μαγουλά), Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, 2002.
 • Δημοσιευμένες Συλλογικές Μονογραφίες / Εκθέσεις:
  “1992: Διαρθρωτική Προσαρμογή και Αναπτυξιακή Στρατηγική”,
 • Η Πρόκληση του 1992, εκδ. Εστία, 1989.
  “Στρατηγικές Επιλογές στην Προοπτική της ΟΝΕ”, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΕΚΕΜ, Μελέτη #9, Οκτώβριος 1991.
 • “Προοπτικές για την Αποτελεσματική Λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα”, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Ιούνιος 1983, Technical Annals, 1984.
 • “Ο Τουρισμός στην Ελλάδα: Βραχυχρόνια και Διαρθρωτικά Προβλήματα και Προοπτικές”, Αθήνα, Νοέμβριος, 1983.
 • “Η Κρίση των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και η Ελληνική Οικονομία”, Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε συνέδριο για την Παγκόσμια Συναλλαγματική Κρίση: Ανάλυση και Προοπτικές, δημοσιευμένο στην Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση. ΕΛΚΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 1985.
 • “Πενταετές Πρόγραμμα και Επενδυτική Πολιτική”, Αγροτική Τράπεζα (επιμ.), Επένδυση και Πίστη σε Περιόδους Κρίσης, Μάιος, 1985.
 • “Σύγκλιση και Συνοχή στην ΟΝΕ: Επιπτώσεις και Προτάσεις Πολιτικής για την Ελλάδα”, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιανουάριος 1992.
 • “Ο Δύσβατος Δρόμος προς το 1997”, στην Έκθεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Οικονομική και Νομισματική Ένωση Μετά το Μάαστριχτ, #13, 1992.
 • “Κοινοτική Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική στην Πορεία της ΟΝΕ”, στο Τ. Γιαννίτσης (επιμ.), 1993.
 • “Μακροοικονομική Διαχείριση και Αναπτυξιακή Αδράνεια: Ζητήματα Στρατηγικών Επιλογών στην Ελλάδα”, Gutenberg, Αθήνα, 1993.
 • “Αναπτυξιακή Πολιτική και Επιχειρηματική Δραστηριότητα”, Επιλογή, Μάρτιος 1994.
 • “Η Ελληνική Οικονομία Μετά το Μάαστριχτ. Προβλήματα και Προκλήσεις Πολιτικής”, στο Κιντής Α., (επιμ.),
 • Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμος Β’, Αθήνα 1997.
 • “Οι Πρόσφατες Αποφάσεις του Δουβλίνου: Η Αχίλλειος Πτέρνα της ΕΕ”, Επιλογή, Ετήσια Έκδοση, 1997.
 • “Κύθηρα: Η Πρόκληση Αναπτυξιακής Διαχείρισης του Μεταναστευτικού Κύκλου”, στο Γ. Ν. Λεοντσίνης (επιμ.), Κυθηραϊκή Μετανάστευση: Ιστορική Διασπορά και Σύγχρονες Πληθυσμιακές Μετακινήσεις. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Κύθηρα, 16-19 Σεπτεμβρίου 2004,
 • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, Κύθηρα, 2007.
  “Κοινοτικός Προϋπολογισμός και Διαρθρωτικά Ταμεία στην Προοπτική της ΟΝΕ”, (με Γ. Σαπουντζόγλου), ΕΚΕΜ, Μελέτη #16, 1992.

 

 • «Προοπτικές για την Αποτελεσματική Λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα», Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Ιούνιος 1983, Technical Annals, 1984.
 •  «Ο Τουρισμός στην Ελλάδα: Βραχυχρόνια και Διαρθρωτικά Προβλήματα και Προοπτικές», Αθήνα, Νοέμβριος, 1983, Τουρισμός και Οικονομία, Φεβρουάριος 1984.
 •  « Structural Change and Macroeconomic Policy: Suggested Evidence from Greece» Planeamento. 1984. (στα Πορτογαλικά).
 •  «Η Κρίση των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και η Ελληνική Οικονομία», Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε συνέδριο για την Παγκόσμια Συναλλαγματική Κρίση: Ανάλυση και Προοπτικές, δημοσιευμένο στην Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση. ΕΛΚΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 1985.
 •  «Πενταετές Πρόγραμμα και Επενδυτική Πολιτική, στο Αγροτική Τράπεζα (επιμ.), Επένδυση και Πίστη σε Περιόδους Κρίστι Μάιος, 1985.
 •  «Ο Δύσβατος Δρόμος προς το 1997», στην Έκθεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οικονομική και Νομισματική Ένωση Μετά το Μάαστριη. #13, 1992
 •  «Κοινοτική Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική στην Πορεία της ΟΝΕ», στο Τ. Γιαννίτσης (επιμ.), 1993, Μακροοικονομική Διαχείριση και Αναπτυξιακή Αδράνεια: Ζητήματα Στρατηγικών Επιλογών στην Ελλάδα, Αθήνα 1993
 •  «Αναπτυξιακή Πολιτική και Επιχειρηματική Δραστηριότητα», Επιλογή. Μάρτιος 1994.
 •  «Η Ελληνική Οικονομία Μετά το Μάαστριχτ. Προβλήματα και Προκλήσεις Πολιτικής», στο Κτντής Α., (επιμ), Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμος Β’, Αθήνα 1997.
 • «Οι Πρόσφατες Αποφάσεις του Δουβλίνου: Η Αχίλλειος Πτέρνα της ΕΕ», Επιλογή. Ετήσια Έκδοση, 1997.

The origin of this paper can be traced back to early February 1983, following my visit to a small shoe repair shop in a suburb of Athens. The owner of the shop had angrily protested the decision of the firm that supplied him shoe polish to issue a new price list, which effectively raised the prices of almost all of its main products by 20 to 34 percent. His anger was focused not so much on the extent of the price change but on the fact that, contrary to his expectations, the new price list was issued so soon after the last list in October. He maintained that this was a clear violation of the client-supplier relationship, since in the past the implicit price contract set between them left prices unchanged for a period of six to nine months. The justification provided by the firm for this “breach” of contract was the “unprecedented”
devaluation of the drachma during the preceding month. To this the shoemaker replied that the price-surveillance department of the Ministry of Commerce should intervene because the polish firm used only domestically produced goods and thus had used the pretext of the devaluation to raise profits. In Okun’s terms, “customers appear willing to accept as fair an increase in price based on a permanent increase in
cost” (Okun 1975). To the Athenian shoemaker the January devaluation did not entail a permanent increase in cost to the shoe polish firm. This attitude was obviously not shared by the firm itself.

The central hypothesis of this paper is that both the extent and speed of adjustment of the real exchange rate is affected by the way the central bank manages the nominal exchange rate. Specifically, a large discrete adjustment of the nominal exchange rate is more likely to result in fast adjustment of prices as opposed to a policy of smooth and continuous crawling peg. In the context of a monopolistic price adjustment framework, it is shown that a discrete and unexpected devaluation of the exchange rate shortens implicit price contracts and increases the rate of price adjustment in the nontraded goods sector, because firms tend to strengthen their expectations about an overall increase in costs and about an aggregate as opposed to a local shift in the demand curve for the firm’s output. A discrete change in the exchange rate acts as an “information signal” that leads to fast overall adjustment of nontraded goods prices. The hypothesis is tested and not rejected at the macro, sectoral and firm level using macro and micro data on Greek prices prior to and after the January 1983 discrete devaluation.

This paper introduces an imported input into a model of art open
economy with developed financial markets, a flexible exchange rate, and some degree of market power on the export side.
The model is designed to investigate the impact of an increase
in imported input prices on the exchange rate, domestic interest
rate, income and nontraded—goods prices. The analysis reveals that changes in various structural parameters, such as the degree of market power or the extent of “demand—side openness” or “financial openness,” alter the transmission of foreign price disturbances fo the domestic economy.

The realignment of exchange rates which have been disaligned for a long time can never be a precision job; it is usually a hit-or-miss business based on impressionistic guesses and hunches. . . . Economists who know that delays in adjustment are wasteful and that large adjustments cause unnecessary disruption have for years recommended that exchange rates be realigned without delay and by smaller changes . . . (F. Machlup 1970:69)

Almost twenty years ago, in his Horrowitz lectures, The Alignment of Foreign Exchange Rates, F. Machlup identified three important aspects of the process of exchange rate realignment that are still pertinent today: (a) that prolonged misalignment of the exchange rate is costly
in real terms, that is, in terms of output and employment in an economy; (b) that realignment calls for an adjustment whose direction is usually known, but whose magnitude is not; and finally (c) that a system of frequent and small adjustments of the exchange rate is preferable to infrequent and large changes that are usually regarded as means of last
resort. The objective of this paper is to address itself to this last point, leaving aside such important methodological issues as the measurement of exchange rate misalignment in relation to alternative definitions of the equilibrium real exchange rate.

Theme Settings