ΥΠ.ΕΡ.Κ.Α

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΜΕΤΡΑ                      
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 

 

Για πολιτικές και μέτρα ΥΠ. ΕΡ. & Κ. Α.

 

Οι βασικές προτεραιότητές μας είναι:

 • Πρώτον, η προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και η συγκράτηση του ποσοστού ανεργίας ιδιαίτερα για τους νέους.
 • Δεύτερον, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων, και κυρίως των επικουρικών ταμείων.
 • Τρίτον, η ένταξη και προστασία των ανέργων, των ατόμων με αναπηρία και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Οι προτεραιότητες αυτές υλοποιούνται με μέτρα ύψους 8,4 δισεκ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015, τα οποία επικεντρώνονται:

 • Στην προώθηση προγραμμάτων για τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας η οποία θεσμοθετείται, αλλά και σημαντικών βελτιώσεων για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας.
 • Στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Στην αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων.
 • Στην συνεχιζόμενη μείωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης.
 • Στην καλύτερη στόχευση των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών.

Η συμβολή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο συνολικό μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα την περίοδο 2012-2015 είναι τεράστια και ανέρχεται περίπου σε €6,7 δισεκ..
Το 2011 η ύφεση της οικονομίας μας υπήρξε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη (-4,5% αντί για 4%, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2010 έφτασε το -7,4%) με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίο να λάβουμε πρόσθετα μέτρα εξοικονόμησης περίπου €1,7 δισεκ., καθώς:

 • Πρώτον, οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία θα είναι μειωμένες κατά €1,1-€1,2 δισεκ. λόγω της αύξησης του ποσοστού ανεργίας, που από 11,5% κατά μέσο όρο το 2010, σήμερα είναι ήδη στο 16,2% (Μάρτιο 2011).
 • Δεύτερον, οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν €600-€800 εκατ. επιπλέον λόγω της μείωσης των ονομαστικών μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (μείωση περίπου 5-7% σε σχέση με το 2010).
 • Τρίτον, οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν περίπου κατά € 860 εκατ. επιπλέον, λόγω της εφαρμογής προγραμμάτων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για την στήριξη της απασχόλησης μέσω του ΟΑΕΔ.
 • Τέταρτον, οι δαπάνες του ΟΑΕΔ για τακτικά και εποχικά επιδόματα ανεργίας, δεδομένης της αύξησης της ανεργίας το 2011, εκτιμώνται περίπου στα €400 εκατ.

Εκτιμάται ότι με τις δράσεις του ΟΑΕΔ έχει συγκρατηθεί η αύξηση της ανεργίας τουλάχιστον κατά 3 – 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή κατά 200.000 περίπου άτομα.
Σήμερα περίπου 440.000 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είναι ενταγμένα σε προγράμματα διατήρησης και προώθησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 200.000 εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και περίπου 14.000 νέοι ήδη φοιτούν στις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης του οργανισμού.
Παράλληλα, στα μέτρα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας των ανέργων και των εργαζομένων (δηλαδή επιδόματα ανεργίας, προγράμματα πλησίον της σύνταξης, κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μακροχρόνια ανέργων, παροχές οικογένειας και μητρότητας κλπ.) εντάσσονται περίπου 1.200.000 άτομα.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων Κοινωνικής Εργασίας ξεκινάει από τον Ιούλιο 2011 και τοποθετούνται άμεσα 57.400 άνεργοι στην αγορά εργασίας. Ήδη έχουν αναρτηθεί οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων για το σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας συνολικού προϋπολογισμού €188.343.750.
Προτεραιότητα δίνεται σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και σε νέους άνεργους ηλικίας έως 30 ετών. Η απασχόληση μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 5 μήνες ετησίως και ο κάθε άνεργος θα λαμβάνει επίδομα κοινωφελούς εργασίας που μπορεί να φτάσει μέχρι το ύψος του βασικού μισθού με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.
Προϋπολογισμός και θέσεις κοινωφελούς εργασίας ανά Περιφέρεια
Περιφέρεια / Προϋπολογισμός (εκατ. ευρώ) / Θέσεις εργασίας
Αττική 36.093.750 11.000
Ανατ. Μακ. & Θράκη 26.250.000 8.000
Βόρειο Αιγαίο 5.578.125 1.700
Δυτική Ελλάδα 17.062.500 5.200
Δυτική Μακεδονία 6.562.500 2.000
Ήπειρος 9.679.688 2.950
Θεσσαλία 17.390.625 5.300
Ιόνια Νησιά 5.578.125 1.700
Κεντρική Μακεδονία 31.171.875 9.500
Κρήτη 9.679.688 2.950
Νότιο Αιγαίο 2.953.125 900
Πελοπόννησος 13.781.250 4.200
Στερεά Ελλάδα 6.562.500 2.000
Σύνολο 188.343.750 57.400

Τα ΤΟΠΣΑ ξεκινούν σταδιακά να υλοποιούνται από τον Σεπτέμβριο του 2011 σε όλες τις Περιφέρειες και αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 37.000 άνεργοι. Ολοκληρώθηκε ήδη η διαβούλευση και υπογράφηκαν Πρωτόκολλα Συνεργασίας με 6 Περιφέρειες και ολοκληρώνεται σταδιακά και στις υπόλοιπες.
Τα ΤΟΠΣΑ προβλέπουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, αλλά το κυριότερο είναι ότι υποστηρίζουν ουσιαστικά τις αναπτυξιακές δράσεις της κάθε Περιφέρειας.

Όχι, δεν μειώνουμε μισθούς. Αντίθετα διασφαλίζουμε εισόδημα για νέους άνεργους ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία και να μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια θέση στην αγορά εργασίας. Δημιουργούμε κίνητρο πρόσληψης νέων που έχουν μηδενικό εισόδημα, προσπαθούν να βρουν δουλειά και βρίσκουν τις πόρτες κλειστές.
Κατοχυρώνουμε τη δυνατότητα νέων ανέργων από 18-25 ετών να μπορούν να αποκτούν την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία έως 2 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.
Οι νέοι άνεργοι θα μπορούν να αμείβονται με το 80% του κατώτατου μισθού της εκάστοτε συλλογικής σύμβασης εργασίας που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ πιο υψηλός από τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενώ θα καλύπτονται πλήρως οι ασφαλιστικές εισφορές.
Για να διασφαλίσουμε την αύξηση της απασχόλησης και να αποφύγουμε περιπτώσεις υποκατάστασης εργαζομένων, υποχρεώνεται η επιχείρηση να μην έχει κάνει απολύσεις κατά το τελευταίο 3μηνο και να μην κάνει κατά τη διάρκεια που ισχύει η σύμβαση εργασιακή εμπειρίας. Όταν λήξη η σύμβαση εργασιακής εμπειρίας, τότε ο νέος αμείβεται με τον συμβατικό μισθό.
Η ρύθμιση αυτή δεν είναι νέα. Ήδη από το Μάιο του 2010 με νομοθετική διάταξη (Ν. 3845/2010) δώσαμε τη δυνατότητα σε νεοεισερχόμενους άνεργους από 16-24 ετών να μπορούν να αποκτούν εργασιακή εμπειρία έως 12 μήνες με το 80% του κατώτατου βασικού μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δημιουργώντας πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω του ΟΑΕΔ.

Όχι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν θίγονται.

Συγκεκριμένα, με τα νέα μέτρα επιβάλλεται:

Α) Έκτακτη αναπροσαρμογή των συντελεστών της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων για όλες τις κλίμακες κύριας σύνταξης από 1.700€ και άνω.

 • Από την υιοθέτηση των νέων μέτρων δεν θίγονται συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν από το σύνολο των Ταμείων, σύνταξη κάτω των 1.700€/μήνα.
 • Με την αναπροσαρμογή των συντελεστών της Ειδικής Εισφοράς για όλες τις κύριες Συντάξεις πάνων από 1.700€/μήνα, οι μεταβολές του ποσοστού υπολογισμού κρατήσεων προκύπτουν από τον σχετικό πίνακα (Πίνακας 1).
 • Ένας συνταξιούχος (π.χ. ενός ταμείου ΔΕΚΟ ή Δημοσίου ή ΙΚΑ) που λαμβάνει σύνταξη 2.500 €/μήνα, μέχρι σήμερα το σύνολο της εισφοράς του ήταν 6% επί του συνόλου της σύνταξης δηλ. 150€/μήνα.
 • Με την αναπροσαρμογή του συντελεστή ειδικής εισφοράς, η κράτηση θα αυξηθεί κατά 75€/μήνα και το σύνολο της κράτησης θα αυξηθεί στα 225€/μήνα.
 • Στο σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας Σύνταξης, μόλις το 5% (ήτοι 161.890 συνταξιούχοι), λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.700€/μήνα.

Πίνακας 2: Αναπροσαρμογή Εισφοράς ΑΚΑΓΕ
Συνολικό Ποσό Σύνταξης Ποσοστό Εισφοράς Ν.3863/10
Νέο Ποσοστό Εισφοράς (%)
Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 € 3 3
Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 € 4 6
Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 € 5 7
Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 € 6 9
Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 € 7 10
Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 € 8 12
Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 € 9 13
Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω 10 14

Β) Έκτακτη ειδική εισφορά επί του συνολικού ποσού της κυρίας σύνταξης για τους συνταξιούχους εκείνους που είναι κάτω των 60 ετών και για ποσά άνω των 1.700 ευρώ/μήνα.

 • Η επιβολή της ειδικής εισφοράς για συνταξιούχους κάτω των 60 ετών και άνω των 1.700 ευρώ, ΔΕΝ θίγει:
  -Τους συνταξιούχους εκείνους που προέρχονται είτε από υποχρεωτική ή και αυτοδίκαιη απόλυση (π.χ. συνταξιούχοι σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων).
  -Τις μητέρες με ανήλικα τέκνα οι οποίες έλαβαν σύνταξη βάσει ειδικών ασφαλιστικών διατάξεων πριν το 60ο έτος ηλικίας.
 • Η ειδική εισφορά αφορά κατά κύριο λόγο τις κατηγορίες εκείνων ασφαλισμένων, όπως:
  -Συνταξιούχοι των ΔΕΚΟ με χρήση ειδικών διατάξεων συνταξιοδότησης πριν το 60 έτος ηλικίας, καθώς και των ευνοϊκών διατάξεων της εθελουσίας εξόδου.
  -Συνταξιούχοι του Δημοσίου Τομέα με ηλικία συνταξιοδότησης μικρότερη του 60ου έτους
  Τα ποσοστά της ειδικής εισφοράς υπολογίζονται βάσει του σχετικού πίνακα (Πίνακας 3).
 • Ένας συνταξιούχος 57 ετών, ο οποίος βγήκε στην σύνταξη κάνοντας χρήση ειδικών διατάξεων (π.χ. λόγω εθελουσίας), ο οποίος λαμβάνει σύνταξη 2.000€, θα επιβαρυνθεί: α) από την αύξηση της εισφοράς υπέρ του ΑΚΑΓΕ (από τον συντελεστή 5% στο 7%) με 40 € (δηλ. από 100 € κράτηση, σε 140€ κράτηση), β) από την θέσπιση ειδικής εισφοράς 6% για συντάξεις 1.700-2.300€/μήνα (μετά την κράτηση της εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ) 112€/μήνα. Σε σύνολο κρατήσεων η μείωση στη μηνιαία σύνταξή του θα φθάσει τα 152€/μήνα.Πίνακας 3: Ποσοστό υπολογισμού έκτακτης εισφοράς για συντάξεις >1.700 και συνταξιοδότηση κάτω των 60 ετών.
  Συνολικό Ποσό σύνταξης (μετά την παρακράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ) Ποσοστό παρακράτησης (%)
  Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 € 6%
  Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 € 8%
  Για συντάξεις από 2.900,01 € και πάνω 10%

 

Γ) Ειδική κλιμακωτή εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300€, για τη χρηματοδότηση χαμηλοσυνταξιούχων ελλειμματικών επικουρικών ταμείων.

 • Το μέτρο αυτό καθίσταται αναγκαίο, καθότι μόνο το 2011 το έλλειμμα των Επικουρικών Ταμείων θα ξεπεράσει τα €750 εκ. €.
 • Για το σύνολο των επικουρικών ταμείων, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 300€/μήνα είναι 235.800 και οι οποίοι αποτελούν το 23,18% του συνόλου των συνταξιούχων των επικουρικών ταμείων (σύνολο 1.017.000 συνταξιούχοι.)
 • Τα ποσοστά της ειδικής κλιμακωτής εισφοράς υπολογίζονται βάσει του σχετικού πίνακα (Πίνακας 4).
 • Ένας συνταξιούχος ο οποίος λαμβάνει επικουρική σύνταξη ύψους 610 €/μήνα, θα συνεισφέρει με την έκτακτη ειδική εισφορά επί των επικουρικών συντάξεων, ποσοστό 10% (δηλ. 61 €/μήνα). Επικουρική σύνταξη μετά τον υπολογισμό της εισφοράς 549 €/μήνα.Πίνακας 4: Ποσοστό υπολογισμού ειδικής κλιμακωτής
  εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 €
  Συνολικό Ποσό Επικουρικής σύνταξης Ποσοστό Παρακράτησης (%)
  Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 € 3
  Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 € 4
  Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 € 5
  Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 € 6
  Για συντάξεις από 501,01 € έως 550,00 € 7
  Για συντάξεις από 551,01 € έως 600,00 € 8
  Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 € 9
  Για συντάξεις από 651,01 € και πάνω 10
 • Οι αναγνωρισμένες οφειλές του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) έναντι ήδη συνταξιοδοτημένων υπαλλήλων είναι πάνω από 1,5 δισ. €. Αντίστοιχα, οι αναγνωρισμένες οφειλές του ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ αγγίζουν τα 119,4 εκ. €.
 • Δυστυχώς για πολλά χρόνια ένα σύστημα προνοιακών παροχών το οποίο εξαρχής ήταν κεφαλαιοποιητικό και όχι αναδιανεμητικό, έχει σήμερα καταστεί σε ένα μεγάλο βαθμό αναδιανεμητικό, επιβαρύνοντας κυρίως τους σημερινού εργαζόμενους.
 • Η πολιτική για τον εξορθολογισμό των καταβαλλόμενων ΕΦΑΠΑΞ επιδομάτων αφορά τα εξής μέτρα:
  -Την μείωση κατά 10% των ΕΦΑΠΑΞ του δημοσίου τομέα και κατά 15% των ΕΦΑΠΑΞ του ευρύτερου δημοσίου τομέα, δηλ. μια μείωση μεταξύ 4.000-5.000€ για τους εργαζομένους του δημοσίου και 10.000-15.000€ για τους εργαζομένους στις ΔΕΚΟ.
  -Την θέσπιση εισφοράς 1% επί του ΤΠΔΥ σε όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα, για την χρηματοδότηση του συστήματος απονομής ΕΦΑΠΑΞ. Δηλ. ένας δημόσιος υπάλληλος με μικτό μισθό 1.500€/μήνα, θα συνεισφέρει κατά 15 €/μήνα για την στήριξη του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος
  -Την θέσπιση ειδικής εισφοράς στους συνταξιούχους του Δημοσίου πάνω από 800€/μήνα ύψους 2%. Το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο, διότι δεν είναι δίκαιο και αντικειμενικό να μην συμβάλουν και αυτοί οι οποίοι έλαβαν αυξημένα ποσά ΕΦΑΠΑΞ στην διαδικασία εξορθολογισμού, προκειμένου το βάρος της στήριξης του συστήματος να μην πέσει μονομερώς στους σημερινούς εργαζομένους. Δηλ. Ένας συνταξιούχος του δημοσίου με σύνταξη 1.000 €/μήνα, θα καταβάλει ως ειδική εισφορά το ποσό των 20€/μήνα.

Όχι, δεν περικόπτονται κοινωνικά επιδόματα και παροχές προς όσους τις έχουν πραγματικά ανάγκη. Αντίθετα, μπαίνει μια τάξη βάζοντας εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων, ώστε να σταματήσουν οι καταστρατηγήσεις και να εξοικονομηθούν ακόμα περισσότεροι πόροι για όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Ταυτόχρονα, αυξάνεται, με τη βοήθεια και των πληροφοριακών συστημάτων, η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και η αποτροπή καταστάσεων καταδολίευσης.

Ειδικότερα:
Α) Εισάγονται Εισοδηματικά και Περιουσιακά Κριτήρια για την χορήγηση Κοινωνικών Επιδομάτων και Παροχών – Αλλάζουν τα Κίνητρα για την χορήγηση Κοινωνικών Παροχών και Επιδομάτων

 • Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας (2009) βελτιώνονται μόνο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις πλην των συντάξεων – δηλαδή από 22,7% σε 19,7%.
 • Μετά και το πέρας της λειτουργικής επανεξέταση των κοινωνικών προγραμμάτων (τέλος Ιουνίου 2011) με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και την επίτευξη καλύτερης στόχευσης των πόρων προς τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα προβεί στην αλλαγή των κριτηρίων δικαιούχων κοινωνικών παροχών με σκοπό την ενίσχυση εκείνων που πραγματικά το έχουν ανάγκη (π.χ. κριτήρια λήψης εποχικών επιδομάτων ΟΑΕΔ, αλλαγή κριτηρίων για επιδότηση ενοικίου και επιχορήγηση επιτοκίου δανείου κ.ο.κ).
 • Το ΕΚΑΣ επεκτείνεται σταδιακά μέχρι το 2015 με την καταβολή €30 μηνιαίως σε 100.000 χαμηλοσυνταξιούχους με εισοδηματικά κριτήρια.
 • Από τον εξορθολογισμό των Επιδομάτων ΟΑΕΔ, σκοπός είναι να προκύψουν οφέλη σε εκείνες τις ομάδες εργαζομένων, οι οποίοι ενώ συμβάλλουν περισσότερο σε σχέση με άλλες ομάδες εργαζομένων, δεν δικαιούνται αντίστοιχες παροχές (π.χ. εργαζόμενος με 15ετή συνεχόμενη εργασία που μένει άνεργος, σε σχέση με έναν εποχικά εργαζόμενο 5ετίας)

Β) Αυξάνεται η αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών με:

 • Το ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ: Η λειτουργία του ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, μέσω του οποίου θα πολλαπλασιαστεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων για την ανασφάλιστη εργασία, όσο και για τις παραβιάσεις των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, όσο και η διασταύρωση των στοιχείων δικαιούχων επιδομάτων ανεργίας και ειδικών επιδομάτων μέσα από τον ΟΑΕΔ.
 • Τη λειτουργία του Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Συντάξεων και του Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Αναπηρίας θα διασφαλίσει το συνεχή έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων για να αποφεύγονται σε ετήσια βάση φαινόμενα καταδολίευσης, τόσο στις Κύριες, όσο και στις Αναπηρικές Συντάξεις. Παράλληλα θα διασφαλίσει την συνεχή απογραφή και διασταύρωση των στοιχείων για όλους τους ασφαλισμένους των ΦΚΑ.
 • Τη διασταύρωση τήρησης πλαφόν στις Συντάξεις: Μέσω του Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Συντάξεων, ξεκινά μέσα στο επόμενο 2μηνο η διασταύρωση και ο έλεγχος των στοιχείων όλων των συνταξιούχων για την εφαρμογή του πλαφόν στις κύριες συντάξεις, όπως προβλέπεται από τον νόμο 2084/92. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί το παράτυπο φαινόμενο όπου για τον υπολογισµό της κύριας σύνταξης υπολογίζονται παρατύπως και διάφορα επιδόµατα µε αποτέλεσμα να παραβιάζεται το πλαφόν.
 • Αναφορικά, με την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών έναντι συμφερόντων, κυκλωμάτων, αλλά και νοοτροπιών που καταδολίευαν εδώ και δεκαετίας τους πόρους των ασφαλιστικών ταμείων και των φορέων κοινωνικής πολιτικής, τα αποτελέσματα είναι ήδη απτά.Μερικά βασικότερα παραδείγματα από την αποτελεσματικότητας του ελέγχου είναι τα εξής:
  -Εικονικοί Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ: Μετά το πέρας της απογραφής των συνταξιούχων του ΟΓΑ στο Α 4μηνο του 2011, διαπιστώθηκε ότι 8.000 περίπου άτομα που υποτίθεται ότι εισέπρατταν τα χρήματα δεν προσήλθαν για να απογραφούν. Για τον λόγο αυτό εδώ και 2 με 3 μήνες έχει σταματήσει η καταβολή των συντάξεων στους «δικαιούχους» αυτούς, οι οποίοι σε ετήσια βάση κοστίζουν 54 εκ. €.
  -Εικονικές Επικουρικές Συντάξεις στο ΤΠΔΥ: Ύστερα από διασταύρωση στοιχείων των συνταξιούχων του Ταμείου οι οποίοι λαμβάνουν επικουρική σύνταξη με τα στοιχεία καταβολής κύριας σύνταξης στο Α 4μηνο του 2011, βρέθηκαν 4.500 άτομα οι οποίοι υποτίθεται ότι ελάμβαναν επικουρική σύνταξη, χωρίς να λαμβάνουν κύρια (κυρίως λόγο θανάτου κ.ο.κ.). Το ετήσιο κόστος για τα άτομα αυτά ήταν γύρω στα 16,2 εκ. €. και έχει ξεκινήσει η διαδικασία διακοπής συνταξιοδότησης.
  -Εντοπισμός εικονικών περιπτώσεων Υπερηλίκων Ασφαλισμένων: Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, από ελέγχους που έγιναν, έχουν εντοπιστεί περίπου 9.000 συνταξιούχοι από ένα σύνολο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.τ.λ) οι οποίοι είναι >100 ετών και λαμβάνουν σύνταξη. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους ο έλεγχος και η διασταύρωση στοιχείων συνεχίζεται, έτσι ώστε σύντομα και εφόσον διαπιστωθούν παρόμοιες συνθήκες καταδολίευσης να διακοπεί η καταβολή σύνταξης και σε αυτούς.
  -Καταδολίευση των πιστοποιητικών δικαιούχων Επιδομάτων Ανεργίας: Σε στενή συνεργασία των υπηρεσιών και με την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΔ, έχουν ήδη ανιχνευθεί πλαστογραφημένα διοικητικά έγραφα βάσει των οποίων επιτήδειοι λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας. Για το 2011 αναμένονται να εξευρεθούν πάνω από 18.000 περιπτώσεις, οι οποίες σε ετήσια βάση κοστίζουν πάνω από 50 εκ. € στον Προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
  -Ανυπαρξία ελέγχου δικαιούχων ΟΕΚ κατά την περίοδο 2005-2009: Μετά από επανέλεγχο των δικαιούχων των προγραμμάτων επιχορήγησης επιτοκίου και ενοικίου του ΟΕΚ, πιστοποιήθηκε και επίσημα η ανυπαρξία πολιτικής είσπραξης ωφελουμένων από δικαιούχους. Ειδικότερα: Σε έναν πρώτο έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες του ΟΚΕ, περίπου 1.000 δικαιούχοι δεν έχουν πληρώσει καμία τους οφειλή και για τον λόγο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποστολή ειδοποιητηρίων σε αυτούς, όπως επίσης και η διαδικασία σύστασης μηχανισμού είσπραξης οφειλών από τον ΟΕΚ, β) Για πολλά χρόνια δεν γινόταν ταυτοποίηση των δικαιούχων των προγραμμάτων επιδότησης επιτοκίου, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο ΟΕΚ να μην γνωρίζει το σύνολο των δικαιούχων, καθώς και το ποσό οφειλής.Με τη συνεργασία του ΟΕΚ και των Τραπεζών έχει ήδη υπάρξει διευθέτηση των δικαιούχων κατά 50% με διασταύρωση στοιχείων ΟΕΚ-Τραπεζών.
 • Κατά το έτος 2010 οι υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποίησαν συνολικά 56.769 ελέγχους και επέβαλαν σε εργοδότες- παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας 15.611 κυρώσεις (5.933 μηνύσεις, 8.313 πρόστιμα συνολικού ύψους 16.053.300 € και 1.365 διακοπές εργασιών) (Πίνακας 5).Πίνακας 5: Συνολική Ελεγκτική Δραστηριότητα ΣΕΠΕ για το 2010
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σ.ΕΠ.Ε.
  Έλεγχοι 25.259 30.965 545 56.769
  Μηνυτήριες αναφορές – Μηνύσεις 839 Συνολικός Αριθμός κυρώσεων 3.219 5.093
  Συνολικός Αριθμός κυρώσεων 12.258
  Συνολικός Αριθμός κυρώσεων 134 5.933
  Συνολικός Αριθμός κυρώσεων 15.611
  Διακοπές εργασιών 1.357 0 8 1.365
  Επιβληθέντα πρόστιμα 1.023 7.165 125 8.313
  Ποσά (σε €) 2.405.900 € 13.144.900 € 502.500 € 16.053.300 €
 • Οι περιφερειακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης σ’ όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 30.965 ελέγχους και επέβαλαν 12.258 κυρώσεις (3.585 μηνύσεις, 7.165 πρόστιμα συνολικού ύψους 13.144.900 € και 1.508 μηνύσεις / μηνυτήριες αναφορές που προέκυψαν μετά από τη διενέργεια των εργατικών διαφορών). Οι έλεγχοι αυτοί αποτέλεσαν το 98%του στόχου για το έτος 2010(31.584), ενώ σε σύγκριση με το 2009, η αύξηση ήταν της τάξης του 11%. Η αύξηση των προστίμων άγγιξε τα 20,8% (Πίνακας 6).Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων μεταξύ 2008-2009 είναι ακόμα μεγαλύτερη αν υπολογίσει κανείς ότι το σύνολο των ελεγκτών των Περιφερειακών Υπηρεσιών μειώθηκε κατά 16,3% (κυρίως λόγω συνταξιοδότησης), από 439 σε 366 ελεγκτές.Πίνακας 6: Εξέλιξη Ελεγκτικής Δράσης 2008-2010
  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2008 2009 2010
  ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ 28.538 28.082 30.965
  ΜΗΝΥΣΕΙΣ – ΜΗΝ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 2.280 7.720 3.475 9.154 3.585 10.750
  ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 5.440 5.679 7.165
  ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ €9.814.500 €10.885.952 €13.144.900
 • Αναφορικά με την διερεύνηση και επίλυση εργασιακών διαφορών, διεξήχθησαν συνολικά 20.555 εργατικές διαφορές, από αυτές επιλύθηκαν οι 9.435, παραπέμφθηκαν στα δικαστήρια οι 6.589.Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης υπέβαλαν συνολικά 1.508 μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Η αύξηση των προστίμων από τους ελέγχους εργατικών διαφορών έφτασε το 18,1%. (Πίνακας 7).Πίνακας 7: Εξέλιξη Εργατικών διαφορών 2008-2010
  ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2008 2009 2010
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 15.898 20.550 20.555
  ΕΠΙΛΥΘΕΙΣΕΣ 7.698 10.039 9.435
  ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΕΣ* 3.600 4.036 4.531
  ΠΑΡΑΠΕΜΦ. ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 4.600 6.475 6.589
  ΚΑΤΑΒΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ €11.188.804 €17.524.702 €20.699.232
  * Ως «ματαιωθείσες» καταχωρούνται οι εργατικές διαφορές στις οποίες δεν προσήλθαν, παρά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, είτε ο προσφεύγων είτε ο εργοδότης είτε και οι δύο. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι η εργατική διαφορά ματαιώνεται οριστικά μόνο εφόσον το επιθυμεί ο προσφεύγων.
 • Από τις αρχές του 2010, έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη του άρθρου 151 του Ν. 3655/2008 με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και διενεργούνται πλέον τακτικοί έλεγχοι από μικτά κλιμάκια αποτελούμενα από υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του Ι.Κ.Α. και του Σ.ΕΠ.Ε.
 • Στα πλαίσια αυτών των κοινών ελέγχων με την ΕΥΠΕΑ, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές κατά το έτος 2010 συμμετείχαν σε 8.758 κοινούς ελέγχους, όπου σε σύνολο 25.786 εργαζομένων, βρέθηκαν 6.855 ανασφάλιστοι και επιβλήθηκαν 2.742 πρόστιμα, ύψους 3.223.500 €.Μόνο τα μικτά κλιμάκια διενήργησαν μέσα στο 2010 ελέγχους σε 27.538 επιχειρήσεις, γεγονός που αντιστοιχούν στο 3% των συνολικών επιχειρήσεων στη χώρα.
 • Από το σύνολο των ελέγχων βρέθηκαν 1.804 περιπτώσεις ανασφάλιστων εργαζομένων, για τις οποίες έγιναν αναγγελίες στο Ι.Κ.Α. με σκοπό την επιβολή κυρώσεων.
 • Παράλληλα, με την εφαρμογή των ρυθμίσεων για τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων και την εντατικοποίηση των μηχανισμών παρακολούθησης των εισπράξεων παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ειδικότερα, μόνο για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το Α΄4μηνο του 2011, σε σχέση με το 2010, παρατηρείται αύξηση των εσόδων από την ρύθμιση των οφειλών κατά 48,2 εκ. € (από 252,7 εκ. €, σε 300,9 εκ. €).
 • Κατά την 5ετία 2005-2009 Η φαρμακευτική δαπάνη για τα 3 μεγαλύτερα ταμεία και τον ΟΠΑΔ, αυξήθηκε κατά 1,9 δισ.€ , δηλ. συνολική αύξηση κατά 79%! (Πίνακας 8).
 • Ειδικότερα, μεταξύ 2005-2006 η αύξηση ανήλθε στα 23,3%, μεταξύ 2006-2007 κατά 13,9%, μεταξύ 2007-2008 και 2008-2009 κατά 13%.Αντίθετα η συνολική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, μόνο για τα 4 αυτά ταμεία για το διάστημα 2009-2010 ήταν πάνων από 620 εκ. € (πάνω από 700 εκ. € στο σύνολο), γεγονός που σημαίνει μείωση κατά περίπου 15%.Πίνακας 8: Εξέλιξη Φαρμακευτικής Δαπάνης 2005-2010
  ΕΤΗ 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1.262.907.438 € 1.503.999.171 € 1.747.053.219 € 1.964.277.674 € 2.186.039.467 € 1.846.229 €
  ΟΓΑ 681.803.978 € 791.348.386 € 926.114.785 € 1.040.071.160 € 1.190.320.144 € 1.054.053.503 €
  ΟΑΕΕ 135.651.863 € 167.216.221 € 201.504.688 € 252.774.383 € 286.281.658 € 264.068.412 €
  ΟΠΑΔ 321.791.082 € 499.144.919 € 554.571.790 € 675.116.760 € 638.256.266 € 516.797.908 €
  ΣΥΝΟΛΟ 2.402.154.361 € 2.961.708.697 € 3.373.817.611 € 3.811.695.007 € 4.300.897.535 € 3.681.198.052 €
 • Από τα στοιχεία του Α 4μήνου του 2011 παρατηρείται σημαντική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 433 εκ. € στους 4 βασικούς ΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ) σε σχέση με το αντίστοιχο 4μηνο του 2010. Η μεσοσταθμική μείωση για το σύνολο των 4 ΦΚΑ για το Α 4 μηνο του 2011 είναι της τάξης του 28,5%.
 • Δεδομένου ότι η μείωση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων επιδρά μεσοσταθμικά κατά 16% στη μείωση των δαπανών, το υπόλοιπο 12,5% οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την ενεργοποίηση των εποπτικών μηχανισμών που αυτή επέφερε (Πίνακας 9).Πίνακας 9: Εξέλιξη Φαρμακευτικής Δαπάνης Α 4μηνο 2011-2010
  2010 2011 2010-2011 Διαφορά (%)
  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 753 529,4 -223,6 -29,69%
  ΟΓΑ 418,2 322,3 -95,9 -22,93%
  ΟΑΕΕ 108,7 78,5 -30,2 -27,78%
  ΟΠΑΔ 236,2 152,6 -83,6 -35,39%
  ΣΥΝΟΛΟ 1.516,1 1.082,8 -433,3 -28,58%
 • Από τις 24/01/2011 έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και εκτέλεσης Συνταγών Φαρμάκων με στόχο την ένταξη του συνόλου των 4 μεγάλων ΦΚΑ.
 • Από 23/05/2011 έχει ενταχθεί στην εφαρμογή, η παρακολούθηση και η καταγραφή των παρακλινικών εξετάσεων για τα ταμεία ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ.
 • Μέχρι 06/06/2011 έχουν ενταχθεί στο σύστημα: α) 9.870 φαρμακεία (το 98% του συνόλου), β) 57% του συνόλου των ιατρών των 4 μεγάλων ταμείων.
 • Στο ΙΚΑ έχουν πιστοποιηθεί 140 ιατροί (σε σύνολο 8.000), λόγω έλλειψης μηχανογράφησης. Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται άμεσα, με νομοθετική ρύθμιση στο Σ/Ν για το ΣΕΠΕ, βάσει του οποίου το ΙΚΑ θα χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση σύγχρονων μηχανογραφικών συστημάτων στους συνεργαζόμενους ιατρούς. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ν.3918/11 η δυνατότητα συνταγογράφησης ιατρών οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με λοιπούς ΦΚΑ, αυξάνει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου μέσω του συστήματος.
 • Αναφορικά με την μετεξέλιξη του σημερινού συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα βήματα που έχουν ήδη ακολουθηθεί είναι τα εξής:
  -Από τις 29/04/2011 έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το RFI του έργου που περιλαμβάνει τη μελέτη εφαρμογής και υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
  -Το νέο σύστημα ενσωματώνει σημαντικές καινοτομίες που θα επιτρέψουν τον ουσιαστικότερο έλεγχο της φαρμακευτικής και διαγνωστικής δαπάνης, σε όλες τις βαθμίδες περίθαλψης (συσχέτιση διαγνώσεων φαρμάκων, θεραπευτικών πρωτοκόλλων κ.ο.κ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 2010 ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2011-15

 

 • Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και κατάρτισης μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ και ΕΠΑΝΑΔ
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων
 • Μεταρρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων (Ν. 3899/2010)
 • Διασφάλιση βιωσιμότητας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ): Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού και Συνταξιοδοτικού Συστήματος (Ν. 3863/2010)
 • Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
 • Περιστολή ιατροφαρμακευτικής δαπάνης – έναρξη ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
 • Δημιουργία ΕΟΠΠΥ: Ψήφιση ρυθμίσεων ενοποίησης ΦΚΑ
 • Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Συντάξεων
 • Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μέσω νέων προγραμμάτων (π.χ. Κοινωφελής Εργασία – ΤΟΠΣΑ) ιδιαίτερα για νέους, γυναίκες και ευάλωτες ομάδες
 • Θεσμοθέτηση Κοινωνικής Οικονομίας & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Καταγραφή και αξιολόγηση κοινωνικών επιδομάτων και παροχών – δημιουργία ενιαίου Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Ένταξης
 • Μόχλευση πόρων για στήριξη απασχόλησης και δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας και Ταμείου Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας
 • Διασφάλιση ασφαλιστικής κάλυψης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ανέργους
 • Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας μέσω αναβάθμισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΠΕ και νέων μορφών ασφάλισης για οικόσιτο προσωπικό και εργασίες γης (εργόσημο)
 • Περαιτέρω μείωση ιατροφαρμακευτικής δαπάνης (επέκταση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, θετική λίστα φαρμάκων-ασφαλιστική τιμή, πρωτόκολλα συνταγογράφησης)
 • Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
 • Ενιαίος τρόπος πληρωμής μισθών και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζικού συστήματος – εισαγωγή κάρτας εργασίας
 • Διασύνδεση βάσεων δεδομένων ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
 • Δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης μιας στάσης για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης (ΙΡΙΔΑ)
 • Υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και δια βίου μάθησης
 • Εξορθολογισμός κοινωνικών επιδομάτων και παροχών ως προς τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης
 • Ενοποίηση μητρώων και ομογενοποίηση οικονομικών διαδικασιών ΦΚΑ
 • Διασφάλιση βιωσιμότητας επικουρικών ταμείων με αναμόρφωση επικουρικών συντάξεων βάσει αναλογιστικών μελετών
 • Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας ΦΚΑ
 • Ολοκλήρωση αναμόρφωσης συστήματος παροχών αναπηρικών συντάξεων
 • Υλοποίηση μέτρων καταπολέμησης αδήλωτης εργασίας
 • Εισαγωγή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ΦΚΑ και διασυνδεσιμότητα συστημάτων με άλλους φορείς (ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΓΓΠΣ-TAXIS)
 • Ολοκλήρωση Συστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ξεκίνησε η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας

 • 55.000 άνεργοι τοποθετούνται άμεσα στην αγορά εργασίας για την υλοποίηση δράσεων και έργων συλλογικού σκοπού.
 • Απασχόληση έως 5 μήνες ετησίως με την καταβολή μηνιαίου επιδόματος κοινωφελούς εργασίας που μπορεί να φτάσει μέχρι το ύψος του βασικού μισθού και με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Προτεραιότητα δίνεται σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και σε άνεργους νέους έως 30 ετών.
 • Αναρτήθηκαν ήδη οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σε 8 περιφέρειες και μέχρι 8 Ιουνίου αναρτώνται για τις υπόλοιπες.
 • Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)
 • 37.000 ωφελούμενοι συνολικά μέσω των ΤΟΠΣΑ που προβλέπουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και την υποστήριξη των αναπτυξιακών δράσεων της κάθε Περιφέρειας.
 • Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και υπογράφηκαν Πρωτόκολλα Συνεργασίας με 6 Περιφέρειες. Μέχρι το Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται και στις υπόλοιπες Περιφέρειες και αναρτώνται σταδιακά οι προσκλήσεις ανά Περιφέρεια για την υποβολή προτάσεων.

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υλοποιούνται ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με πάνω από 30 προγράμματα του ΟΑΕΔ

 • €2,7 δισεκ. με 800.000 ωφελούμενοι από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων.
 • 295.000 θέσεις εργασίας έχουν ήδη διατηρηθεί μέσω προγραμμάτων επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων.
 • 82.000 άνεργοι έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή έχουν χρησιμοποιήσει νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας.
 • 54.000 θέσεις απασχόλησης έχουν ήδη δημιουργηθεί μέσω της διεύρυνσης της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό. 70.000 θέσεις από την επαναπρόσληψη σε επιχειρήσεις του τουρισμό το 2011.
 • 10.000 ωφελούμενοι-άνεργοι το 2011 με την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης («επιταγή επανένταξης»).
 • 5.000 ωφελούμενοι-άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών το 2011.
 • 10.000 θέσεις εργασίας διατηρούνται το 2011 σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των ασφαλιστικών εισφορών.
 • 5.000 προσλήψεις άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΑΤΕΙ σε επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων επιχορήγησης.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Υλοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης ανέργων και εργαζομένων

 • 14.000 σπουδαστές έχουν ήδη εκπαιδευθεί σε Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ και ΙΕΚ.
 • 160.000 εργαζόμενοι εκτιμάται ότι θα καταρτιστούν μέσω του ΛΑΕΚ εντός του 2011.
 • 65.000 εργαζόμενοι εκτιμάται ότι θα λάβουν επαγγελματική κατάρτιση μέσω προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων μέχρι τα μέσα του 2012.
 • 65.000 άνεργοι σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πράσινων και τουριστικών επαγγελμάτων, τεχνολογίας πληροφορικής & επικοινωνιών και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πόροι ΕΠΑΝΑΔ).

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θεσμοθετείται η κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα

 • Διευκόλυνση πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και σημαντικών στρωμάτων του πληθυσμού για ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για τη προώθηση της δημιουργίας θέσεων, εργασίας την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αλλαγές εργασιακών σχέσεων για διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: Ολοκλήρωση δεσμεύσεων Μνημονίου

Ενισχύθηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις & διατηρήθηκε η ΕΓΣΣΕ ως κατώτατο δίχτυ ασφαλείας (Ν. 3899/2010)

 • Με την εισαγωγή μιας νέου τύπου συλλογικής σύμβασης, της Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΕΣΣΕ), με την οποία, ύστερα από συμφωνία εργοδοτών-εργαζομένων, οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας μπορούν να αποκλίνουν από την κλαδική σύμβαση εργασίας, αλλά όχι από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). ΕΕΣΣΕ μπορεί να καταρτιστεί και από επιχείρηση με λιγότερους από 50 εργαζόμενους με το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει με το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή με την αντίστοιχη ομοσπονδία.
  Με τη διατήρηση του θεσμού της δυνατότητας επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (με εξαίρεση επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει ΕΕΣΣΕ), στηρίζοντας στη πράξη τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
 • Επιταχύνοντας τη διαδικασία σύστασης επιχειρησιακών σωματείων στις 20 ημέρες (σχετική εγκύκλιος Πρωτοδικείου Αθηνών 24.05.2011)

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΟΜΕΔ

Βελτιώθηκαν οι ρυθμίσεις για τη διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών μέσω του ΟΜΕΔ (Ν.3899/2010)

 • Με τη δυνατότητα να μπορούν και οι εργοδότες να προσφύγουν στη διαιτησία σε περιπτώσεις διαφωνίας στην υπογραφή κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων.
 • Με τον περιορισμό του αντικειμένου της διαιτησίας μόνο στο βασικό μισθό ή βασικό ημερομίσθιο.

 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διευκολύνθηκε η χρήση μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης (Ν.3899/2010)

 • Με την επέκταση από 6 σε 9 μήνες του χρόνου για τον οποίο επιτρέπεται η εκ περιτροπής απασχόληση.
 • Με την κατάργηση της προσαύξησης 7,5% των αποδοχών ατόμων που εργάζονται λιγότερες από 4 ώρες ημερησίως, καθώς και της προσαύξησης 10% για πρόσθετη εργασία όσων εργάζονταν με μερική απασχόληση.

 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Αυξήθηκε η ευελιξία στη χρήση της δοκιμαστικής περιόδου (Ν.3899/2010) & εισάγονται κίνητρα για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (Ν.3899/2010)

 • Επεκτείνοντας τη δοκιμαστική περίοδο απασχόλησης ενός νεοπροσλαμβανομένου σε ένα έτος από δύο μήνες που ίσχυε μέχρι πρόσφατα.
 • Διευκολύνοντας νεοπροσλαμβανόμενους νέους από 18 έως 25 ετών να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία διάρκειας μέχρι 24 μήνες με το 80% του κατώτατου μισθού της εκάστοτε ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας και με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών του εισφορών στο ΙΚΑ (υποχρέωση εργοδότη να μην έχει κάνει απολύσεις κατά το τελευταίο 3μηνο και να μην κάνει κατά τη διάρκεια ισχύος σύμβασης εργασιακής εμπειρίας). Μετά την πάροδο των 24 μηνών επανέρχονται οι συμβατικοί μισθοί (επίκειται νομοθετική ρύθμιση).

 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αυξήθηκε η ευελιξία απασχόλησης σε έμμεσο εργοδότη (Ν. 3899/2010) και χρήσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου

 • Επεκτείνοντας από 18 σε 36 μήνες το χρόνο κατά τον οποίο επιτρέπεται να απασχολείται εργαζόμενος σε έμμεσο εργοδότη.
 • Αυξάνοντας από 2 σε 3 χρόνια την περίοδο εντός της οποίας μπορούν να γίνουν έως 3 ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου χωρίς να μετατραπούν σε αορίστου. Εάν μέσα στα 3 χρόνια γίνουν πάνω από 3 ανανεώσεις συμβάσεων, τότε αυτές μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου (επίκειται νομοθετική ρύθμιση).
 • Αυξάνοντας από 2 σε 3 έτη τη χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου που μπορεί να συνάψει μια επιχείρηση, χωρίς αυτές να μπορούν να μετατραπούν σε αορίστου (επίκειται νομοθετική ρύθμιση).

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δόθηκε μεγαλύτερη ευελιξία για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας (Ν. 3899/2010)

 • Αυξήθηκε από 4 σε 6 μήνες το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης (διευθέτηση χρόνου εργασίας) για τον εργαζόμενο μέσα σε διάστημα 12 μηνών (επίκειται νομοθετική ρύθμιση)..
 • Η δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας δίνεται πλέον και σε επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 20 εργαζόμενους (επίκειται νομοθετική ρύθμιση).

Πολιτικές κοινωνικής προστασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής

Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων-βελτίωση παροχών υπηρεσιών

 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων μέχρι €300 (2010)
 • Διασφάλιση ασφαλιστικής κάλυψης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ανέργους (2011).
 • Επέκταση ΕΚΑΣ με καταβολή €30 μηνιαίως σε 100.000 χαμηλοσυνταξιούχους βάσει εισοδηματικών κριτηρίων (2011-2015).
 • Διεύρυνση του αριθμού των ιατρών κατά 15.000 για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δυνατότητα να εξετάζονται από συνολικά 22.000 ιατρούς αντί 7.000.
 • Διασφαλίστηκε για το 2011 η εκ νέου συγχρηματοδότηση των δράσεων κατ΄οίκον βοήθειας από το ΕΠΑΝΑΔ, μέσω του οποίου οι ωφελούμενοι – άνεργοι ή επαπειλούμενοι οικείοι θα λάβουν τίτλο δικαιώματος (voucher) ύψους €2.000. Αξιολογούνται πηγές χρηματοδότησης για 2012-2015.
 • Υλοποίηση την περίοδο 2011–2013 δράσεων για στήριξη γυναικείας απασχολησιμότητας, μέσω παροχής 30.000 θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί σταθμοί) ετήσιας διάρκειας 11 μήνες (σχολικό έτος) και συνολικού προϋπολογισμού €200 εκατ. (πόροι ΕΠΑΝΑΔ).
 • Εξορθολογισμός προγραμμάτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)
 • Αποπληρώθηκαν το 2010 οφειλές €347 εκατ. προς δικαιούχους και €16 εκατ. προς Τράπεζες (προγράμματα επιδότησης επιτοκίου). Σταδιακή αποπληρωμή από το 2011 οφειλών ύψους €60 εκατ. προς δικαιούχους και €210 εκατ. προς Τράπεζες.
 • Πραγματοποιήθηκαν 225 παραδόσεις και κληρώσεις κατοικιών το 2010 προς δικαιούχους με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 279 παραδόσεις και κληρώσεις κατοικιών έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέσα στο 2011.
 • Ξεκίνησε το 2011 νέο πρόγραμμα για επιδότηση ενοικίου με προτεραιότητα σε δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.
 • Εξορθολογίζεται η διαδικασία επιλογής δικαιούχων με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και παρακολουθούνται και καταγράφονται συστηματικά οι οφειλές των δικαιούχων.
 • Εξορθολογισμός προγραμμάτων Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)
 • Διανεμήθηκαν 500.000 δελτία κοινωνικού τουρισμού το 2011 σε δικαιούχους (εργαζόμενοι-συνταξιούχοι) με τη συμμετοχή 2.616 τουριστικών καταλυμάτων.
 • Υλοποιούνται προγράμματα εκδρομικού και εναλλακτικού τουρισμού για 22.170 δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και προγράμματα δελτίων αγοράς βιβλίων (141.000 δελτία) σε δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια.
 • Ανεστάλη η λειτουργία των Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας (€1 εκατ. εξοικονόμηση ετησίως) και του προγράμματος κρουαζιέρας (€3,5 εκατ. εξοικονόμηση ετησίως).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Αξιολόγηση κοινωνικών επιδομάτων και παροχών & δημιουργία ενιαίου Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Ένταξης

 • Καταγράφεται και αξιολογείται εντός του 2011, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, το σύνολο των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών, με την εισαγωγή κριτηρίων επιλογής δικαιούχων, την αξιολόγηση των αιτημάτων και την αναμόρφωση των προγραμμάτων για τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του κοινωνικού έργου και την εξοικονόμηση πόρων.
 • ΟΕΚ και ΟΕΕ συγχωνεύονται σε έναν ενιαίο Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Πολιτικές ένταξης μεταναστών

 • Τελικό στάδιο υπογραφής ΚΥΑ με την οποία μειώνεται από 200 σε 120 ο αριθμός των ενσήμων που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας παραμονής όσων ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα και διασφαλίζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε όσους έχουν 50 ένσημα ετησίως για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως.
 • Προωθείται η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 52/2009 σχετικά με τις κυρώσεις για την «μαύρη εργασία» των παρανόμως διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών.
 • Προωθείται Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο ρυθμίζεται το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας όσων υπάγονται στο υπό ανοχή καθεστώς που ορίζεται από, δηλαδή όσων αλλοδαπών δεν είναι δυνατή η απέλαση ή επιστροφή στη χώρα προέλευσής τους.
 • Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για την Εκκλησία για την υλοποίηση έργου «Ξενώνα μιας Νύχτας».

Κινητοποίηση πόρων και δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων

Επιτάχυνση υλοποίησης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) του ΕΣΠΑ

 • Η απορρόφηση του ΕΠΑΝΑΔ από 0,15% στις 29.10.2009 φτάνει σήμερα το 16,62% (30.05.2011). Οι εντάξεις έργων είναι €1,6 δισεκ., οι συμβάσεις €824 εκατ. και οι πληρωμές €470 εκατ.
 • Το ΕΠΑΝΑΔ είναι το πρώτο σε απορροφητικότητα και ωριμότητα από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην Ελλάδα.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας και Ταμείου Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας

 • Προωθείται η σύσταση Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας για την παροχή μικροπιστώσεων και εγγυήσεων στις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, καθώς και Ταμείου Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας για την άρση εμποδίων πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης για άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, γυναίκες, νέους κλπ.

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΠΠ

Ενεργοποίηση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ)

 • Ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά, από το 2007 που ιδρύθηκε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠΠ) με στόχο τη στήριξη απολυμένων λόγω ανακατατάξεων στο διεθνές εμπόριο.
 • Η πρώτη εφαρμογή του ΕΤΠΠ στην Ελλάδα γίνεται με την κατάθεση σχετικού αιτήματος προς την Ε.Ε. για τους πάνω από 600 απολυμένους της εταιρείας ALDI, ώστε να χρηματοδοτηθούν δράσεις για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως συμβουλευτική, κατάρτιση και επανακατάρτιση, χρηματοδότηση για έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος κ.α.

Εξυπηρέτηση πολίτη

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης μία στάσης (ΙΡΙΔΑ)

 • Διασφάλιση έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των εργαζομένων για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα σε υπηρεσίες μίας στάσης. Πιλοτική λειτουργία στην Αθήνα (2011) και σταδιακή κάλυψη στο σύνολο της χώρας μέσω των ΚΕΠ (2012-2015).
 • Ταχύτερη καταβολή συντάξεων
 • Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης των ασφαλιστικών ταμείων να καταβάλουν προσωρινή σύνταξη εντός 2,5 μηνών το αργότερο.

Διασφάλιση βιωσιμότητας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ): πολιτικές και μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης

Τι άλλαξε το 2010

 • Οι εξοικονομήσεις από την αλλαγή του τρόπου καταβολής επιδομάτων, σε εφαρμογή του Ν.3846/2010, είναι €1,045 δισεκ.
 • Δραστική μείωση του συνόλου της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης κατά €1,07 δισεκ. Ειδικότερα, η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά €587 εκατ. (μείωση κατά 11,6%), ενώ οι λοιπές παροχές ασθενείας μειώθηκαν κατά €383 εκατ. (μείωση κατά 10%).
 • Μείωση των δαπανών των ΦΚΑ για νοσοκομειακή περίθαλψη, κατά €100 εκατ. (μείωση κατά 5,4%).
 • Αύξηση των εσόδων από εισφορές για το σύνολο των ΦΚΑ κατά €626 εκατ. (αύξηση κατά 2,95%), καθώς και των εσόδων από ρύθμιση οφειλών κατά €130 εκατ. (αύξηση κατά 16%).
 • Αύξηση των εσόδων από αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας κατά € 300 εκατ. (κινητή και ακίνητη) κατά 14,5% (από €2 δισεκ. σε €2,3 δισεκ.)
 • Αύξηση των εσόδων του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) κατά €130 εκατ.
 • Εξορθολογισμός των δαπανών των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής (ΟΑΕΔ-ΟΕΕ-ΟΕΚ) με εξοικονόμηση €160 εκατ.
 • Μείωση των συνολικών λειτουργικών δαπανών και των δαπανών προσωπικού στο σύνολο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των εποπτευόμενων φορέων κατά €150 εκατ.
 • Επίτευξη συνολικού πλεονάσματος ύψους €177 εκατ., για το σύνολο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των εποπτευόμενων φορέων με άμεση συνέπεια τη σημαντική μείωση της επιβάρυνσης του Τακτικού Προϋπολογισμού της Χώρας για την χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού Συστήματος, κατά €2,4 δισεκ, μεταξύ των ετών 2009-2010.

Τι δρομολογούμε για το 2011

Έχουν ήδη δρομολογηθεί σειρά δράσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ασφαλιστικού Νόμου (Ν.3863/10), με συνολικό όφελος €400 εκατ. μέσα στο 2011, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην μακροχρόνια βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη του ασφαλιστικού συστήματος, (συνολικό όφελος €1,34 δισεκ. μεταξύ 2011-2015). Ειδικότερα τα μέτρα αυτά αφορούν:

 • Την αλλαγή των ποσοστών αναπλήρωσης, με την εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αναπλήρωσης για όλους τους εργαζόμενους
 • Την αλλαγή της βάσης του ασφαλιστέου εισοδήματος, με τον προσδιορισμό του μέσα από το σύνολο του ασφαλιστικού βίου
 • Την ολοκλήρωση βάσει χρονοδιαγράμματος των αναλογιστικών μελετών για όλα τα επικουρικά ταμεία, με ταυτόχρονο επανακαθορισμό του ύψους των επικουρικών συντάξεων, σύμφωνα την οικονομική βιωσιμότητα των ασφαλιστικών φορέων
 • Την επικαιροποίηση του καθεστώτος της λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, μετά από διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς και επιστημονική τεκμηρίωση
 • Τον έλεγχο των συντάξεων, μέσω του Ενιαίου Κέντρου Πληρωμής
 • Την λειτουργία του Ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας για όλα τα ταμεία, σε συνδυασμό με το νέο Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας βάσει του οποίου θα καθορίζεται το ποσοστό αναπηρίας

 

 • Μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2011 και από την εφαρμογή της νέας πολιτικής τιμολόγησης των φαρμάκων, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τους μηχανογραφικούς ελέγχους, στα 4 μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ ) έχουν εξοικονομηθεί €433 εκατ. Στόχος μας, μέχρι το τέλος του 2011 είναι να εξοικονομηθούν άλλα €700 εκατ.
 • Η εισπραξιμότητα του συνόλου των ΦΚΑ, μέσω των πρόσφατων ρυθμίσεων για την καταβολή των τρεχουσών οφειλών και την ρύθμιση των κεφαλαιοποιημένων οφειλών του παρελθόντος βελτιώνεται ουσιαστικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η αύξηση της εισπραξιμότητας των 2 Κυρίων ΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ) το Α Α΄4μηνο του 2011, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 είναι της τάξης του 19,7% και 20,6% αντίστοιχα.
 • Αύξηση των εσόδων του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) κατά €170 εκατ.
 • Αύξηση των εσόδων από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ΦΚΑ κατά €65 εκατ.

Γιατί χρειάζονται νέα μέτρα το 2011;

Οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης το 2010 (-4,35% του ΑΕΠ) και η σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών το Ά τρίμηνο του 2011 (αύξηση ανεργίας Φεβ. 2011 στο 15,9%) έχουν άμεση επίπτωση στο σκέλος τόσο των εσόδων, όσο και των δαπανών των ΦΚΑ και Φορέων Κοινωνικής Πολιτική (ΦΚΠ). Ειδικότερα, οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την εξέλιξη των εσόδων και δαπανών των ΦΚΑ και ΦΚΠ είναι:

 • Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας, από το 11,5% κατά μέσο όρο το 2010, στο 14,5% για το σύνολο του 2011 (με ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά στο Α 3μηνο του 2011), έχει ως συνέπεια την μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά €1,02 δισεκ.
 • Η μέση μείωση των ονομαστικών μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά -4,7% το 2011 σε σχέση με το 2010, έχει ως συνέπεια την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά €-580 εκατ.
 • Η αύξηση της δαπάνης για τακτικά και εποχικά επιδόματα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, δεδομένης της αύξησης της ανεργίας κατά την διάρκεια του 2011, αναμένεται να αγγίξει τα €400 εκατ.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων για την στήριξη της απασχόλησης μέσω του ΟΑΕΔ, συνολικού ύψους €860 εκατ. (αυξημένων κατά €350 εκατ. σε σχέση με πέρυσι), κυρίως μέσα από την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων, ύψους €1,65 δισεκ., προκειμένου να διαφυλαχθεί μεσοπρόθεσμα η βιωσιμότητα των ΦΚΑ και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο ρόλος των ΦΚΠ στην προσπάθεια για στήριξη της απασχόλησης και την ένταξη στην εργασία.

Theme Settings